‘We verwachten een relatief sterke vraag naar groeimarktobligaties'

Philippe Lespinard. ©RV-DOC

Schroders werd bekroond als beste beheerder van de vastrentende fondsen. ‘Een dynamisch portefeuillebeheer en een consistente beleggingspolitiek vormen de drijfveren voor onze prestatie’, stelt het fondsenhuis.

1. Wat zijn uw verwachtingen voor de obligatiemarkten de komende maanden?

Philippe Lespinard (Schroders): ‘Het coronavirus heeft tot nu toe vooral geleid tot een herwaardering van risicovolle activa. Het zal nog wat tijd vragen vooraleer we een duidelijker beeld krijgen van de impact op de globale economie en de voorraadketens.’

‘Daarom hechten we veel belang aan de analyse van individuele bedrijven. Die stelt ons in staat na te gaan welke bedrijven en bedrijfsmodellen het kwetsbaarst zijn voor de crisis. Als de bedreiging van het virus wegebt, zullen we ook een beter zicht hebben op de opportuniteiten.’

‘Het staat vast dat de huidige volatiliteit kansen schept om bedrijven te identificeren die een beperkte impact kennen van het virus op hun cashflows. De voorbije weken konden onze portefeuilles profiteren van de vlucht naar kwaliteit en overheidsobligaties door onze relatief grotere positie in Amerikaans staatspapier en door onze langere looptijden. Ook onze positie in Chinese overheidsobligaties wierp vruchten af.’

2. Waar vindt u nog kwaliteitsvol papier met een aantrekkelijk rendement?

Lespinard: ‘Wie extra rendement wil halen in alle marktomstandigheden, moet verschillende bronnen aanboren. We combineren langetermijnstrategieën met tactische ingrepen op korte termijn. We blijven defensief gepositioneerd, met een focus op kwaliteit. En met die aanpak blijven we aantrekkelijke waarderingen vinden, ook bij nieuwe uitgiftes.’

‘In een wereld van lage rentes, bescheiden groei en ondersteunende centrale banken vinden we nog mogelijkheden bij bedrijfsobligaties, al kiezen we ook daar voor een defensieve aanpak. Onze posities in de nuts- en de vastgoedsector zijn daarvan het resultaat.’

3. Wat denkt u van groeimarktobligaties?

Lespinard: ‘De vooruitzichten voor groeimarktobligaties blijven interessant, hoewel beleggers voorzichtig moeten zijn. Begin 2020 leefde de verwachting dat de economische groei zou herstellen door lage voorraadniveaus en door optimisme over de technologiecyclus. De komst van het coronavirus plaatst dat verhaal in een ander perspectief. Het is afwachten of de impact beperkt is in de tijd of diepgaand.’

‘Toch verwachten we een relatief sterke vraag naar groeimarktobligaties, vooral van institutionele beleggers. De honger naar rendement blijft, en die wordt nog moeilijker nu centrale banken in de rentes hebben geknipt, anticiperend op een tragere economische groei door het coronavirus. Groeimarktobligaties zullen daardoor op de radar van de belegger blijven staan als een goed alternatief. Opvallend is dat overheden die recentelijk onder druk kwamen, zoals Argentinië en Libanon, geen brede verkoopgolf in de groeimarktobligaties hebben ingeleid.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie