netto

Welke fondsen beheren uw geld het best?

©ANP XTRA

Stevig van de index durven af te wijken en in alle marktomstandigheden vasthouden aan de beleggingsprincipes. Dat zijn de recepten van de fondsbeheerders die een award van De Tijd en L’Echo in ontvangst mogen nemen.

Naar jaarlijkse gewoonte reiken de zakenkranten De Tijd en L’Echo eind maart awards uit aan de best presterende fondsen en fondsbeheerders. Drie awards gaan naar fondsenhuizen, vijftien awards zijn weggelegd voor individuele fondsen. De methodologie is uniek, want ze beoordeelt de fondsbeheerders op hun regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar.

De Super Award wordt toegekend aan de fondsbeheerder die over de 15 beleggingscategorieën de meest regelmatige beheersprestatie voorlegt. Die eer valt dit jaar te beurt aan Columbia Threadneedle Investments. De Britse beheerder hanteert een stockpickingstrategie, waarbij de macro-economische omgeving van ondergeschikt belang is op de sterkte van het bedrijf. Als beste aandelenbeheerder kwam AllianceBernstein uit de bus, ook een stockpicker. En de beste beheerder van de vastrentende fondsen was Schroder Investment Management.

©Filip Ysenbaert

Aandelen

Bij de individuele fondsenawards gingen de prijzen in vier van de zes aandelencategorieën naar buitenlandse fondsenhuizen.

Internationale aandelen: Lombard Odier Generation Global (LU0428704042)

Het Zwitserse Lombard Odier won voor het tweede opeenvolgende jaar de award in de categorie internationale aandelen. Het fonds boekte de voorbije vijf kalenderjaren (tot eind 2019) een nettorendement van gemiddeld 15,2 procent per jaar. Daarmee presteert het iets minder goed dan FundSmith Global Equity Fund (lees pagina 4), maar het fonds scoorde wel beter voor regelmaat en kon zo de award wegkapen. Door het succes is het fonds momenteel wel gesloten voor nieuwe beleggers, om te voorkomen dat het beheerd vermogen te groot wordt.

De beheerders Miguel Nogales en Mark Ferguson gaan op zoek naar bedrijven ‘die aan de goede kant van de geschiedenis staan’ en focussen op hun fundamenten. ‘Door die focus hebben we verschillende beleggersvalkuilen kunnen voorkomen’, zeggen ze. Al voegen ze er eerlijkheidshalve aan toe dat ‘ook geluk een belangrijke rol speelt bij de selectie van aandelen’.

Het fonds heeft een heel geconcentreerde portefeuille van slechts 50 posities waarin de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab bij de grootste behoort. De actieve posities - active share - stonden eind 2019 in voor bijna 90 procent, wat betekent dat 90 procent van de posities in het fonds niet voorkomen in de referentie-index.

Europese aandelen: DPAM Invest B Equities Euroland (BE0058181786)

Dit fonds van Degroof Petercam Asset Management haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 10,5 procent per jaar. Ook hier is aandelenselectie belangrijk, maar de beheerders kijken ook door een macro-economische bril. ‘We focussen op duurzame groei, en vaak is de selectie themagedreven. Een voorbeeld is de klimaatverandering. We gaan op zoek naar bedrijven die daarvoor oplossingen bieden, bijvoorbeeld met energie-efficiëntie en nieuwe energie of materialen’, zeggen de beheerders Koen Bosquet, Adrien Tamagno en Guy Lerminiaux. 

0
fondsen
Het aantal winnende fondsen dat een duurzaamheidslabel (Towards Sustainability) heeft.

Het fonds houdt tussen 50 en 70 posities aan. SAP, de grootste leverancier van bedrijfssoftware in Europa, is momenteel de belangrijkste positie.

Europese small- & midcaps: Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (FR0010321810)

Het Franse fondsenhuis Financière de l’Echiquier wint voor het eerst deze award met zijn midcapfonds. Het richt zich voornamelijk op groeiaandelen. ‘We hebben een zeer gestructureerd beleggingsproces’, zeggen de beheerders. ‘We hebben tools om tot een sneller beslissingsproces te komen en om het risicoprofiel van de portefeuille te beperken.’ Het fonds telt maar 35 posities, wat voor een smallcapfonds bijzonder laag is. Het meest overtuigd zijn de beheerders vandaag van Worldline, een van de belangrijkste spelers in het betalingsverkeer in Europa.

Een aandachtspunt bij dit fonds zijn wel de kosten. De Franse sicav rekende vorig jaar 2,81 procent kosten aan, bij de Luxemburgse variant kwamen die op 1,75 procent uit. 

Amerikaanse aandelen: Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth (IE00B19Z9505)

Voor het derde jaar op rij is dit fonds van Legg Mason de winnaar in de categorie Amerikaanse aandelen. Zoals de naam doet vermoeden, focust het fonds op groeiaandelen en verkiest het die lange tijd aan te houden. ‘We hechten veel belang aan de concurrentiële positie, de balans, de manier waarop het kapitaal wordt aangewend en de kwaliteit van het management. Dat zijn factoren die heel wat beheerders, vooral degenen die vaker handelen, veel minder hanteren’, luidt het.

Gemiddelde winnaar kost 1,4 procent per jaar

Van de 15 individuele fondsen die een award in de wacht slepen, liggen de gemiddelde totale kosten op 1,4 procent per jaar. Het duurste fonds is het Europese smallcapfonds van Financière de l’Echiquier, met 2,81 procent totale kosten. Het goedkoopste fonds is het geldmarktfonds van State Street Global Advisors met 0,15 procent. Door de negatieve rentes bleef ook het rendement van het fonds tijdens de voorbije vijf jaar negatief.

De fondsbeheerder kent al lang een lager gewicht toe aan Apple. ‘We hebben vragen bij de duurzaamheid van het groeiverhaal van de iPhone’, zegt de beheerder.

Groeimarktaandelen: Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund (LU1102505929)

Bij de groeimarktenfondsen is Fidelity de winnaar. ‘Een van de factoren die het succes verklaren, is onze focus op deugdelijk bestuur’, zegt beheerder Alex Duffy. Die focus  hoort bij een goed risicobeheer. ‘We vinden kapitaalbehoud op lange termijn ook een belangrijk streefdoel’, vervolgt hij.

De grootste positie in het fonds is Taiwan Semiconductor, de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld. ‘Het bedrijf is een goede indicator voor de technologische revolutie die we meemaken. Het heeft een zeer sterk management en bewees al meermaals dat het een mooi rendement voor minderheidsaandeelhouders kan voorleggen’, zegt Duffy.

Belgische aandelen: AXA B Fund Equity Belgium (BE0152676954)

AXA B Fund Equity Belgium wint voor het derde opeenvolgende jaar de award in zijn categorie. Beheerder Jérome Antonini kiest voor bedrijven met zo voorspelbaar mogelijke winsten. ‘We mijden bedrijven die aan systeemrisico’s zijn blootgesteld om de volatiliteit van onze portefeuille tot een minimum te beperken’, zegt hij.

Ook deze beheerder houdt het aantal posities in het fonds beperkt. Eind 2019 waren dat er 28. De Belgische holding D’Ieteren vormt een van de belangrijkste overtuigingen van de fondsbeheerder.

Vastrentend

Bij de fondsen die in obligaties of kortetermijninstrumenten beleggen, is het een buitenlands feestje. Alle vijf awards werden weggekaapt door buitenlandse fondsenhuizen.

Obligaties in euro: Pimco GIS Euro Bond Fund (IE0005304773)

'Een voorbeeld van een positie waarmee het fonds het verschil wil maken, zijn Deense hypotheekkredieten.'
Andrew Balls
Fondsbeheerder Pimco

De Amerikaanse beheerder Pimco speelt al enkele jaren een vooraanstaande rol bij de obligatiefondsen. Ook het vertrek van obligatiekoning Bill Gross in 2014 heeft daar niets aan veranderd. Voor de obligaties in euro kiest Pimco voor een zeer gediversifieerde aanpak. ‘Dat leidt tot regelmatigere prestaties’, zeggen de beheerders. Dat vertaalt zich ook in het aantal posities, dat met 777 uitzonderlijk hoog is. Een voorbeeld van een positie waarmee het fonds het verschil wil maken, zijn Deense hypotheekkredieten. ‘Die noteren tegen de hoogste kredietrating, zijn zeer liquide en bieden een rendement van 1,1 procent’, luidt het.

Bedrijfsobligaties in euro: Kempen (Lux) Euro Credit Plus (LU0979491585)

Een vaste waarde in deze categorie is het Nederlandse fondsenhuis Kempen Capital Management, een onderdeel van Van Lanschot Kempen. De groep won - voor het zesde jaar op rij - de award met het fonds Kempen (Lux) Euro Credit Plus. Bij de obligatieselectie is de focus op de fundamenten van de bedrijven cruciaal. Veel aandacht gaat ook naar het beperken van het neerwaartse risico.

Die filosofie komt tot uiting in de resultaten. Met zijn prestatie in neergaande markten, een van de vier criteria bij deze awards, scoort het fonds zeer goed. De voorbije vijf jaar (tot eind 2019) legde het fonds een gemiddeld rendement van 2,9 procent per jaar voor.

Internationaal gespreide obligaties: Pimco GIS Income Fund (IE00BWX5X178)

Ook in de categorie internationaal gespreide obligaties kaapt Pimco een award weg, met een gelijkaardige strategie als die van het Euro Bond Fund. Het fonds belegt in een mix van kwaliteitsvolle posities die goed moeten presteren als de economische groei vertraagt, en risicovollere posities die het goed doen bij een sterke groei. 


Ook in dit fonds ziet de beheerder de hypotheekkredieten als een nuttige diversificatie voor traditionele obligaties. ‘Ze zijn van hoge kwaliteit, bieden stabiele cashflows en kennen vaak een lagere volatiliteit’, luidt het bij de beheerder.

Groeimarktobligaties: Aberdeen Frontier Markets Bond (LU1003376065)

Aberdeen Standard Investments snoept in deze categorie de award af van M&G Investments, de winnaar van vorig jaar die dit jaar als tweede eindigt. ‘Door haar groei laat de categorie van groeimarktobligaties de voorbije jaren steeds meer diversificatiemogelijkheden toe. Niet alleen komen er meer bedrijven bij, de uitgiftes worden ook groter en krijgen een langere looptijd’, zeggen de beheerders, die in het fonds 50 à 120 posities ambiëren.

Weinig tankers bij winnaars

Bij de winnende fondsen noteren weinig fondsen met een extreem hoog belegd vermogen, ook wel tankers genaamd om hun beperkte wendbaarheid in crisistijden. Het grootste fonds is Pimco GIS Income Fund met - alle aandelenklasses in aanmerking genomen - 83 miljard dollar (75 miljard euro) onder beheer. De meerderheid van de winnaars heeft echter een beheerd vermogen tussen 500 en 1,2 miljard euro. De kleinste winnaar is het Belgische aandelenfonds van AXA, met 86 miljoen euro onder beheer.

Bedrijfsbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces. ‘Zo kunnen we de kwaliteit van de belegging beoordelen, want risicobeheer is in deze activaklasse cruciaal’, zeggen de beheerders. In de huidige portefeuille is Egypte een aanzienlijke positie. ‘De dalende inflatie moet de overheid toelaten de rentevoeten te verlagen, wat positief kan zijn voor obligaties in de lokale munt.’

Monetaire fondsen in euro: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund (IE00B3LCZR71)

De Amerikaanse beheerder State Street Global Advisors kaapt voor het eerst de award weg in deze categorie. Door de negatieve marktrentes haalden de fondsen in deze categorie wel allemaal een negatief rendement op 5 jaar. Het winnende fonds kon dat beperken tot 0,089 procent per jaar.

De beheerder volgt een top-downaanpak. ‘We starten altijd met een analyse van het beleid van de centrale banken en onze verwachtingen voor hun rentepolitiek. Afhankelijk daarvan bepalen we de samenstelling en de looptijden in het fonds.’

Gemengd

Bij de gemengde fondsen scoort de Belgische beheerder Degroof Petercam Asset Management het best. Hij kaapt drie van de vier awards weg.

Gemengde fondsen met laag risico: DPAM Horizon B Defensive Strategy (BE6227492921)

Het winnende fonds belegt in verschillende strategieën via andere fondsen. Het gaat dan zowel om DPAM-fondsen als om fondsen van externe beheerders. ‘De belangrijkste redenen voor de goede prestatie zijn een consistente beleggingspolitiek, een stabiel beheerteam en een dynamische allocatie’, zeggen de beheerders Rudy Glorieux en Casper De Ceuster. ‘Eind februari hebben we bijvoorbeeld onze portefeuilles wat defensiever gepositioneerd om te anticiperen op een uitbraak van het coronavirus.’

Gemengde fondsen met neutraal risico: DPAM Horizon B Balanced Strategy (BE6227494943)

Dit fonds hanteert een gelijkaardige strategie als het fonds in de defensieve categorie, zij het met een hoger risicoprofiel. De vertegenwoordiging in verschillende fondsen belet niet dat het fonds een hoge active share haalt. ‘Actief is voor ons niet alleen dynamisch, maar ook een sterke afwijking ten opzichte van de marktindexen’, zeggen de beheerders.

Gemengde flexibele fondsen: BL Global Flexible (LU0211340665)

Net als vorig jaar is BL Global Flexible van Banque de Luxembourg Investments de winnaar in deze categorie. Ondanks zijn flexibel beleid hecht de beheerder veel belang aan het neerwaartse risico. ‘Verliezen beperken zit in ons DNA. In dit fonds hebben we bijvoorbeeld een belangrijke goudpositie’, zegt Guy Wagner.

Daarnaast worden een aantal sectoren zoals de banksector, de telecomsector en grondstoffenproducenten gemeden, en krijgen consumentensectoren, gezondheidszorg en technologie een overgewicht. Het fonds haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 5,9 procent per jaar.

Pensioenspaarfondsen: Argenta Pensioenspaarfonds (BE0172903495)

Dit dynamische pensioenspaarfonds wordt beheerd door DPAM en haalde al meermaals de award binnen. Het  percentage aandelen kan makkelijk in de buurt van 70 procent komen. Het is ook een van de weinige pensioenspaarfondsen die geen instapkosten aanrekenen. Het haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 6,9 procent per jaar.

Advertentie
Advertentie
Advertentie