Hoe meer robots, hoe meer jobs

De opmerkelijke grafiek van de dag: robotbedrijven creëren meer jobs.

©Mediafin

Leiden industriële robots en andere vormen van automatisering tot een massaal verlies van jobs? Onderzoekers van de universiteiten van Aarhus (Denemarken) en Bayreuth (Duitsland) doken in de cijfers van 1.900 Spaanse industriële bedrijven om meer licht op de zaak te werpen. Ze onderzochten hoe de werkgelegenheid evolueerde bij bedrijven die tussen 1990 en 1998 robots introduceerden en vergeleken dat met de bedrijven die dat niet deden.

De conclusie verrast. Bij de robotvriendelijke bedrijven steeg de werkgelegenheid met 50 procent tussen 1998 en 2016, terwijl bij de niet-robotfirma’s het aantal jobs met meer dan 20 procent daalde.

Een groot deel van de verklaring ligt volgens de onderzoekers bij schaalgrootte. Robotvriendelijke bedrijven vergroten de schaal van hun activiteiten en winnen marktaandeel. In dat expansieproces scheppen ze volledig nieuwe jobs. Bij niet-robotbedrijven leidt de concurrentiedruk tot lagere omzetten en uiteindelijk minder personeel.

Ook de startpositie is van belang. De robotvriendelijke bedrijven bleken al in 1998 groter en productiever dan de niet-robotbedrijven.

Exporterende bedrijven blijken sneller over te gaan tot robotisering dan niet-exporteurs, omdat ze sneller op internationale schaal de vruchten van de efficiëntiewinsten kunnen plukken.

Kortom: robotisering maakt de sterke bedrijven nog sterker, wat bij hen leidt tot meer jobs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie