Grafiek van de dag

Huisvesting neemt grotere hap uit gezinsbudget

De huur of de afbetaling van een hypotheek eist een steeds groter deel op van de huishouduitgaven.

Het aandeel van huisvesting in de gezinsuitgaven is tussen 2005 en 2015 met 5 procentpunt gestegen, blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Huisvesting was al in alle inkomensgroepen de belangrijkste uitgave van gezinnen. De lagere inkomensgroep spendeert 37 procent van haar budget aan een woning of een appartement, terwijl dat voor de hogere inkomensgroep een kwart is.

Dat meer geld naar huisvesting gaat, is voor gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen een vloek en een zegen.

Ook de uitgaven aan mobiliteit, gezondheid en onderwijs stijgen. Dat gaat ten koste van bestedingen aan voeding en kleding, die met respectievelijk 2 en 1 procentpunt dalen. Voeding en kleding zijn samen de tweede belangrijke groep gezinsuitgaven.

Dat meer geld naar huisvesting gaat, is voor gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen een vloek en een zegen. Omdat de huur- en woningprijzen stijgen, is er minder geld voor investeringen die de levenskwaliteit verbeteren, zoals onderwijs of gezondheid. Tegelijk zijn investeringen in een huis een lucratievere manier om vermogen op te bouwen. Een huis is gemiddeld goed voor de helft van het vermogen van gezinnen. In landen waar meer mensen een huis bezitten, is de ongelijkheid tussen de inkomens lager, stelt de OESO.

Lees verder

Advertentie
Advertentie