Grafiek van de dag

Steeds meer mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen

©Mediafin

Het aantal mensen in Vlaanderen van niet-Belgische afkomst is de jongste 30 jaar sterk toegenomen.

In 2020 heeft 23,3 procent van de Vlaamse bevolking een vreemde herkomst. In 1990 was dat slechts 6,5 procent. Daaronder vallen zowel mensen die buiten België geboren zijn of van wie een van de ouders niet in België geboren is.

In de categorie 0-24-jarigen ligt het aandeel van mensen met een migratieachtergrond met 35,7 procent nog hoger dan het percentage van 23,3 procent voor de hele bevolking.

Vooral het aandeel van mensen met wortels buiten de EU stijgt. Zij vertegenwoordigen in 2020 ruim 13 procent van de Vlaamse bevolking, terwijl dat in 1990 slechts 2,7 procent was. Het gaat in de eerste plaats om mensen uit de Maghreblanden, Azië en Turkije. Dankzij die sterke opgang is hun aandeel in Vlaanderen sinds 2001 groter dan dat van mensen van Europese origine, die dit jaar bijna 10 procent van de inwoners van Vlaanderen uitmaken. 30 jaar geleden kwam 3,8 procent van de niet-Belgen in Vlaanderen uit de EU.

De provincies Limburg (29%) en Antwerpen (28,6%) hebben het grootste percentage mensen met een migratieachtergrond. Daarna volgt Vlaams-Brabant met 26,6 procent. In Oost-Vlaanderen (18,9%) en West-Vlaanderen (13%) wonen er een pak minder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie