Advertentie

Verkeersjungle in Belgische grootsteden

©Mediafin

In de Brusselse gemeente Koekelberg vond zondag opnieuw een dodelijk verkeersongeval plaats. Toen een 30-jarige vrouw het zebrapad wilde oversteken, werd ze aangereden door een auto die twee wachtende auto’s rechts over het fietspad inhaalde. Het tragische incident doet de discussie over verkeersveiligheid in de stad oplaaien.

Is Brussel de verkeersonveiligste stedelijke regio van het land? Uit cijfers van het onderzoeksinstituut Vias blijkt vreemd genoeg dat het aantal mensen dat een letsel opliep bij een verkeersongeval in de periode 2015-2017 het hoogst was in Gent (grafiek boven). Van de vijf grootste Belgische steden telde het Brussels Gewest in die periode het minst verkeersslachtoffers per capita. In Charleroi vielen dan weer gemiddeld het meest doden per ongeval (grafiek onder), waarbij de tol in Brussel en Gent lager lag.

Vias beklemtoont dat nuance nodig is. Zo zitten in de statistieken geen blootstellingsgegevens verwerkt, zoals het aantal afgelegde kilometers per stad. Fietsers en voetgangers doen ook niet snel aangifte van een letselongeval. Bovendien worden veel ongevallen veroorzaakt bij hoge snelheid. Aangezien het grondgebied van het gewest Brussel bijna geen autosnelweg omvat, maar Gent en Antwerpen wel een drukke ring hebben, scoort de hoofdstad ‘beter’. In 2017 vielen op de Belgische wegen 615 dodelijke verkeersslachtoffers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie