Grafiek van de dag

We geven meer uit aan drank en drugs dan aan milieu

We gaven in 2017 321 miljard euro uit aan drank, drugs en sigaretten. ©ANP XTRA

We gaven in 2017 321 miljard euro uit aan drank, drugs en sigaretten. Datzelfde jaar ging 292 miljard euro naar milieubescherming. Ter verduidelijking: in de optelsom van wat aan genotsmiddelen over de toonbank gaat, zitten alleen gezinnen uit de verzamelde EU-lidstaten. Voor milieu-uitgaven gaat het over gezinnen, bedrijven én overheden.

In de jaarlijkse opmaak van het uitgavenpatroon van gezinnen tellen genotsmiddelen voor 3,8 procent. Dat is net iets minder dan wat we aan gezondheid uitgaven in 2017: 4 procent. Bekijken we het over een langere termijn, dan blijft het bedrag voor roesmiddelen stabiel in de procentuele uitgaven van het bruto binnenlands product (bbp) van de 28 EU-lidstaten, rond 2,3 à 2,1 procent. In absolute cijfers stijgen die bedragen wel: van 278 miljard euro in 2009 tot 320 miljard in 2017.

©Mediafin

De milieubeschermende uitgaven hangen al jaren rond 2 procent van het bbp. Onder milieubeschermende uitgaven verstaat Eurostat onder meer het beheer van afval en afvalwater, investeringen in machines die de uitstoot verminderen, de bescherming van biodiversiteit en bodem, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en training. Volgens die berekening van de Europese statistici komt het gros van de milieubeschermende uitgaven op het conto van bedrijven (58%). Overheden tellen voor 22 procent mee, gezinnen voor 20 procent. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie