Advertentie
Advertentie

'Veerkracht en wendbaarheid zijn cruciaal in deze volatiele tijd'

Wat gaat er nodig zijn om te floreren op de (post)coronamarkt? Aanpasbaarheid en veerkracht waren kernbegrippen die aan bod kwamen tijdens een Tijd-webinar met Wim Adriaens, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, en de VDAB-experts Ulrich Petré en Veerle Torrekens.

'Aanpasbaarheid aan de veranderende context gaat cruciaal zijn', aldus Adriaens. 'Kijk rond, stel vast wat de evoluties zijn in uw sector, en welke vaardigheden er nodig zijn.' De gedelegeerd-bestuurder stelt vast dat mensen dat in deze tijden van pandemie ook aan het doen zijn. 'Digitalisering is een dicht-bij-mijn-bed show geworden. Iedereen moet nu nadenken over hoe zijn of haar job gaat evolueren en hoe zich daarop voor te bereiden.'

'Loopbaandenken is een werkwoord', aldus nog Adriaens. Het is een kwestie van vooruitzien en zich afvragen of men nog 'mee' is. Dat geldt ook voor werkgevers. Zijn de werknemers nog mee, en indien niet, is het nu het moment om er iets aan te doen.'

Welke competenties hebt u nodig op de postcorona-arbeidsmarkt?

De VDAB lanceerde de tool Jobbereik die weergeeft hoe dicht iemand bij bepaalde sectoren staat en welke competenties er nog ontbreken om daar aan de slag te gaan. Ook wil de dienst loopbaancheck-ups mogelijk maken, naar het model van gezondheidscheck-ups. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van data-mining en artificiële intelligentie.

In het gesprek met de lezers zei Adriaens nog dat de arbeidswetgeving nu een bepaalde flexibiliteit bemoeilijk, zowel ten nadele van de werknemers als van de werkgevers. Dat blijkt bijvoorbeeld bij het 'uitlenen' van werknemers aan andere sectoren, maar het bewustzijn hierover groeit bij de sociale partners en het beleid.

Vaardigheden voor deze eeuw

De versnelling van de veranderingen maakt het verwerven van de zogeheten vaardigheden voor de 21ste eeuw nog dringender. Ulrich Petré deelde deze in in vier kwadranten: zelfregulering, sociale vaardigheden, digitale geletterdheid en denkkracht.

©VDAB

Klik hier voor een interactieve versie van de infografiek.

Digitale geletterdheid zit door de coronacrisis in de lift, de sociale vaardigheden zijn met name in de zorgsector heel belangijk. Zelfregulering en denkkracht gaan in de toekomst enkel maar belangrijker worden. Creatief denken, dat bij denkkracht zit, is uiteraard nauw verbonden met innovatie die bedrijven levensvatbaar moet houden, niet enkel technologisch maar ook inzake klantgerichtheid. 'Ik vraag werkgevers verder te kijken dan het diploma en te kijken naar talenten en leerpotentieel', aldus Petré. Ook veerkracht en wendbaarheid zijn vaardigheden die in deze snel veranderende en onvoorspelbare tijd van belang zijn.

Online leren

De VDAB merkte een forse stijging van het aantal online inschrijvingen in de periode van maart tot september met meer dan 52.000 online cursisten tegenover 24.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Veerle Torrekens stelt vast dat online leerplatformen evolueren in de richting van meer gepersonaliseerd onderwijs waarbij de behoeften van de deelnemer centraal staan. Verstrekkers van online onderricht willen 'vertrouwde adviseurs' worden. Torrekens vindt samenwerking in het momenteel versnipperde landschap van opleidingen zeer belangrijk. Samenwerking moet het mogelijk maken dat leerinhoud wordt gedeeld en ingepast in verschillende leertrajecten. Het is daarbij ook van belang dat die inhoud interactief is en ook op smartphone wordt ontsloten waarbij ook audio-leren een belangrijke trend is. Online onderwijs is op die manier een cruciaal instrument om mee te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Schrijf nu in op het volgende webinar, op donderdag 12 november van 12.30 uur tot 13.30 uur, over stress. 'Hoe tijdens een pandemie ook mentaal het hoofd boven water houden', is de vraag die we stellen aan Tine Daeseleire, de CEO van het stressexpertisecentrum The Human Link.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie