Royale business strekt zich uit van houtkap tot home en hotel

Het landgoed van de Koninklijke Schenking is uitgebreid. ©Alexander Dumarey

De Koninklijke Schenking heeft al enkele jaren één doel voor ogen: een ‘royale business’ uitbouwen. Ze pompte al miljoenen euro’s in een luxerusthuis aan de kust, haalt nu dubbel zoveel inkomsten uit houtkap in de Ardennen en er lagen zelfs al even plannen op tafel voor een eigen hotel.

De Koninklijke Schenking lag deze week zwaar onder vuur omdat ze meer dan 7.500 hectare koninklijk vastgoed beheert en miljoenen euro’s aan kosten afwentelt op allerlei overheden, lees: op u, de belastingbetaler. Dat druist in tegen de afspraken die in 1930 zijn gemaakt: de Schenking mag niets kosten aan de schatkist, ze moet financieel zelfbedruipend zijn.

Maar als de Schenking zich zou loskoppelen van het miljoeneninfuus met belastinggeld, gaat ze failliet of moet ze op zijn minst heel wat eigendommen verkopen. Ze heeft wel een spaarpot van 35,6 miljoen euro, maar als ze dat geld niet wil opsouperen moet de Schenking het stellen met haar jaarlijkse inkomsten. Die bedroegen vorig jaar 6,97 miljoen euro, niet toevallig net iets meer dan de kosten die ze vorig jaar maakte.

Opmerkelijke huurders van de Schenking

De favoriete schilder van de koninklijke familie

Pierre Chariot, de favoriete schilder van de koninklijke familie, huurt een huis van de Koninklijke Schenking in Villers-sur-Lesse. De onlangs gerenoveerde woning is verscholen in de bossen nabij Château Jaune, de pas gerenoveerde administratieve zetel van de Schenking in de Ardennen. Op aanraden van Paola zocht Chariot een huis in de regio. Hij is de leermeester van koning Filip en leert de koninklijke familie omgaan met verf en borstel.

De kapper van de koning

De Schenking verhuurt een lage bouwblok uit 1835 aan de Naamsepoort in  Elsene. Onder andere aan een luxekapperszaak en ‘hofleverancier’ Maison Roger, die al sinds 1935 zakenvrouwen, politici, diplomaten, aristocraten, prinsessen tot zelfs koninginnen knipt.

Ondernemerskoppel Michèle Sioen en Marnix Galle

Een van Vlaanderens succesvolste ondernemerskoppels, Marnix Galle (Immobel) en barones Michèle Sioen (van het gelijknamige Ardooise textiel bedrijf en gewezen VBO-voorzitter), huren het kasteel van Stuyvenberg in Laken, de voormalige woning van koningin Fabiola. In het kasteel, dat in 1725 werd gebouwd, woonden ruim een eeuw lang leden van de koninklijke  familie. Galle, die opgroeide in de buurt van het kasteel van Stuyvenberg, en Sioen huren er, volgens de akte die we konden inkijken, een kasteel, hoeve (Ferme Rose), conciërgewoning, aanhorigheden en park. Ze huren voor 30 jaar, sinds juni 2017. Ze betalen 100.000 euro huur per jaar. Ze moesten in de eerste 14 maanden na de verhuring voor 6 miljoen euro werken laten uitvoeren.

Luxemerk Hermès

De ‘Noorse chalet’ in Brussel dateert van 1906 en is ontworpen door de Noorse architect Ivar A. Knudsen. Vanuit dit gebouw bestuurde koning Leopold II zijn Kongo-Vrijstaat. De Koninklijke Schenking kocht het pand in 1979. Momenteel verhuurt de Schenking het aan het luxemerk Hermès. Niemand wilde zeggen voor welke prijs.

Koninklijke Golf Club van België

De Koninklijke Golf Club van België - ook Golfclub Ravenstein genoemd - is een van ’s lands oudste en meest prestigieuze golfclubs. Ze ligt aan de rand van het Zoniënwoud op een domein van 61 hectare dat eigendom is van de Schenking. In 1906 liet Leopold II er een golfbaan aanleggen, als ontmoetingsplaats voor ambassadeurs en zakenlui. In 1996 werd koning Albert II ‘president of honour’. Vandaag zit de ‘private members club’ vol. Hoeveel huur de golfclub betaalt aan de Schenking wil die niet prijsgeven.

De uitbater van een gsm-winkel

Naast Cinéma Vendôme in de Matongéwijk in Elsene ligt Smart Mobile, een klein winkeltje waar je smartphones en accessoires kan kopen of laten repareren. De eigenaar van de gsm-winkel is ook een van de huurders van de Schenking, die zowel eigenaar is van het winkelpand als van de cinema.

 

De enige uitweg voor de Schenking is veel meer inkomsten te halen uit haar 7.530 hectare koninklijk vastgoed. Het koninklijke zakencijfer moet dus dringend de hoogte in.

Met Paul Buysse als voorzitter en econoom Geert Noels in haar beheerraad zoekt de Schenking al enkele jaren hoe ze strategischer kan investeren. Maar altijd in partnerships met privébedrijven, die dan de commerciële uitbating op zich nemen.

James Ensor

Zo’n project is het woon-zorgcentrum James Ensor in Oostende, dat is gebouwd op een grond van de Schenking vlak bij de Wellington-paardenrenbaan.

Een van de projecten is het woon-zorgcentrum James Ensor in Oostende. ©Alexander Dumarey

De Schenking ging daarvoor in juni 2015 in zee met de Franse beursgenoteerde groep Orpea-Clinea. Het centrum telt 44 suites en 110 ‘luxe’-zorgkamers.

Wie er wil verblijven, moet stevig in de buidel tasten: een luxesuite kost tot 155 euro per dag. Dat levert de Schenking een aardige duit op: vorig jaar ruim 1 miljoen euro. Het was dan ook een stevige investering: de jaarrekeningen van 2014 tot en met 2016 vermelden bijna 16 miljoen aan investeringen aan de kust.

De Schenking verdiende vorig jaar meer dan 4,5 miljoen euro met het verhuren van gebouwen en terreinen. Bijna de helft kwam van drie grote kantoorgebouwen in Brussel, die vorig jaar 2,1 miljoen euro opbrachten. In de buurt van Louiza, langs de Brusselse ring, ligt bijvoorbeeld een volledig gerenoveerd kantoorgebouw uit de jaren zestig.

Het telt elf verdiepingen en er zijn ook tien appartementen in verscholen. Het gebouw is in erfpacht gegeven aan Immo Jean Jacobs, een patrimoniumvennootschap met AXA-toplui aan het stuur. Een ander gebouw aan Louiza, 4 Bras, dat onderdak biedt aan de Brusselse Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, is dan weer in erfpacht gegeven aan de patrimoniumvennootschap QB19, ook in handen van AXA-kaderleden.

©Mediafin

De Koninklijke Schenking broedt achter de schermen op nog meer investeringen, vernamen we. In Strombeek-Bever wordt onderhandeld over twee hectare grond in woongebied die eigendom is van de Schenking. De onderhandelingen met de gemeente lopen nog, maar er worden waarschijnlijk 125 serviceflats gebouwd. Niet om ze te verkopen, wel om er huurgeld uit te halen en de kas van de Schenking jaar na jaar te spijzen.

Sociaal karakter

Een van de andere plannen die vroeger op tafel zijn gelegd door het bedrijf waarmee de Schenking werkte, was de bouw van een hotelcomplex op de site. Maar bij het gemeentebestuur is er meer animo om ‘woningen met een sociaal karakter’ te bouwen. De Schenking zou daar oren naar hebben, maar de hamvraag is of het wel voldoende lucratief is voor de Schenking.

Een van de kantoorgebouwen van de Koninklijke Schenking. ©Alexander Dumarey

De commerciële belangen van de Schenking botsen wel vaker met de maatschappelijke belangen. Meer dan een half miljoen euro haalt de Schenking bijvoorbeeld uit jachtrechten. Zo’n 4.500 hectare bossen en weilanden in de Ardennen worden verhuurd aan jagers, vooral adel en ondernemersfamilies. Maar de overpopulatie aan everzwijnen, die veel schade veroorzaken aan de weides, vormt al langer een probleem voor de lokale boeren. Er moest vorig jaar zelfs een bemiddelaar worden ingeschakeld om het conflict op te lossen. Want de Schenking moet als jachtrechthouder net de schade aan landbouwgronden vermijden.

De Schenking heeft daarbovenop nog 2.500 hectare bossen en weilanden die niet worden verhuurd en die voorbehouden zijn voor de jacht van de koning en zijn gevolg, met een discrete jachthut vol trofeeën die vanop de paden niet zichtbaar is. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan voor omheiningen, bewaking, jachtposten...

Nog een laatste, belangrijke poot van de koninklijke business is de houtkap, vooral in Villers-sur-Lesse in de Ardennen. De Schenking verdiende daar vorig jaar al ruim 1,5 miljoen euro mee, bijna dubbel zoveel als de 861.000 euro in 2014. Het gros van de Ardense terreinen van de Schenking, bijna 5.000 hectare, zijn duurzaam gecertificeerde bossen, vooral hakhout (eik), maar ook naaldhout. Dankzij de goede prijzen die voor eik en naaldhout betaald werden, was er vorig jaar een recordopbrengst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie