analyse

Communautaire geëvacueerd naar Vlaams Parlement

Pas nadat er een vraag over was gesteld, maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever bekend dat het Vlaams Parlement gevraagd wordt een ‘grondige reflectie over de institutionele toestand’ te maken. ©Photo News

Gelooft de N-VA niet meer in een confederale deal bij de federale regeringsonderhandelingen? Het communautaire is in elk geval doorgeschoven naar het Vlaams Parlement, dat een ‘institutionele reflectie’ begint.

Bij de voorstelling van het Vlaams regeerakkoord repte toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er met geen woord over. Pas nadat er een vraag over was gesteld, maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever bekend dat het Vlaams Parlement gevraagd wordt een ‘grondige reflectie over de institutionele toestand’ te maken.

Het staat ook met zoveel woorden in de samenvatting van het Vlaams regeerakkoord, die werd rondgedeeld. ‘De Vlaamse regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordiging uit een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven.’

De Vlaamse regering zal zelf geen initiatief nemen, het moet het project worden van het Vlaams Parlement, benadrukte De Wever. Hij haastte zich om eraan toe te voegen dat daaruit geen conclusies voor de federale onderhandelingen kunnen worden getrokken.

Het ziet er naar uit dat de N-VA zich erbij heeft neergelegd dat een volgende communautaire ronde pas in 2024, na deze legislatuur, aan de orde is.

Toch lijkt het erop dat de N-VA niet gelooft dat in de onderhandelingen over een federale regering alsnog een opening kan worden gemaakt voor het confederalisme. Aan de VRT liet De Wever verstaan dat confederalisme nog niet kan worden verwezenlijkt, want er is geen meerderheid voor.

Het ziet er dus naar uit dat de N-VA zich erbij heeft neergelegd dat een volgende communautaire ronde pas in 2024, na deze legislatuur, aan de orde is. Dat is ook de datum die CD&V-voorzitter Wouter Beke eerder naar voren heeft geschoven, omdat tegen dan de transfers van Vlaanderen naar Wallonië opdrogen. De komende vijf jaar kan dienen om een staatshervorming voor te bereiden.

Vriezer

In een onbewaakt moment zei PS-voorzitter Elio Di Rupo al dat Wallonië het zonder die transfers niet redt en dat dus moet worden onderhandeld over de financieringswet.

Maar volgens De Wever zegt de reflectie van het Vlaams Parlement over waar het nu naartoe moet, ‘niets over wat hier en nu op het federale niveau staat te gebeuren’. De N-VA-voorzitter wil niet gezegd hebben dat het communautaire opnieuw vijf jaar in de vriezer gaat. ‘De PS moet er niet van dromen dat ik geen communautaire eisen heb bij deze federale regeringsvorming.’

De Wever wil eerst weten of het de PS menens is om een regering met de N-VA te vormen. ‘Of hebben ze paars-groen in hun gedachten?’

De PS moet er niet van dromen dat ik geen communautaire eisen heb bij deze federale regeringsvorming.
Bart De Wever
N-VA-voorzitter

Onder de Vlaamse coalitiepartners zijn er geen afspraken gemaakt over de federale onderhandelingen. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil zich federaal niet vastklinken aan de N-VA, want dan dreigen de liberalen zich te laten opsluiten in de confederale logica van de Vlaams-nationalisten.

Volgens De Wever is het niettemin de logica zelve dat dezelfde Zweedse lijn wordt doorgetrokken naar de federale onderhandelingen. ‘In het Vlaams regeerakkoord staan engagementen op papier die pas uitgevoerd kunnen worden als ze federaal een verlengstuk krijgen. Als je inzet op activering en investeringen, dan zou het niet onlogisch zijn dat je in dezelfde geest een federaal regeerakkoord sluit’, zei De Wever.

Nu de Vlaamse regering rond is, kunnen de federale onderhandelingen een versnelling hoger gaan. De Wever zei eerstdaags een initiatief te verwachten van het paleis, zodat de onderhandelingen tussen de N-VA en de PS eindelijk kunnen beginnen, nadat de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders in de coulissen het terrein hebben afgetast.

De Vlaamse regering wil zelf haar bevoegdheden maximaliseren. ‘Binnen het actuele wettelijke en grondwettelijke kader zal de Vlaamse regering er intussen op toezien dat de bestaande bevoegdheden maximaal ingevuld worden en dat, wanneer overleg niet zou lukken, alle wettelijke instrumenten ingezet worden wanneer andere overheden op onze bevoegdheidsdomeinen ageren of onze belangen in het gedrang brengen’, staat nog in het regeerakkoord.

Lees verder

Advertentie
Advertentie