Cultuur: Jambon I wil museum over Vlaanderen

Het museum Kanal in Brussel: niet Vlaams genoeg voor de nieuwe Vlaamse regering. ©Veerle Vercauteren

Hoe Vlaams wordt het nieuwe cultuurbeleid? Jambon I wil een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen, een Vlaamse doorstart voor het Amerikaans Theater en de subsidies schrappen voor verenigingen die zich ‘terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst’.

De Vlaamse regering Jambon I wil deze regeerperiode een traject starten om de Vlaamse geschiedenis ‘te ontsluiten in een museum voor geschiedenis en cultuur van Vlaanderen’. Het is niet duidelijk of Vlaanderen een nieuw museum wil bouwen, dan wel een aantal museumcollecties samenbrengt in een bestaand gebouw. Het is ook de vraag of de invulling zal gebeuren op basis van de Vlaamse Canonlijst. Daarover zegt het regeerakkoord dat het is bedoeld ‘ter ondersteuning voor het onderwijs en, in aangepaste vorm, van de inburgeringscursus voor onze nieuwkomers.’

Amerikaans Theater

Investeren in culturele infrastructuur blijft een prioriteit. Het regeerakkoord vraagt de federale regering om het Amerikaans Theater over te dragen aan de Vlaamse overheid. De coördinatie van de ‘nieuwe Vlaamse pool’ zou in handen komen van de concertzaal AB.

Het vorig jaar geopende museum Kanal – een project van de Brusselse regering dat steun kreeg van de vorige Vlaamse regering - krijgt dan weer een waarschuwing. Een samenwerking tussen Vlaanderen en Kanal is enkel mogelijk als het cultuurcentrum ook een duidelijke Vlaamse stempel krijgt, ‘zowel naar uitstraling als binnen de organisatiestructuur’, aldus het Vlaams akkoord. Nochtans zitten er nu al Vlamingen in de raad van bestuur, is de communicatie tweetalig en bestaat 60 procent van de bezoekers van Kanal uit Nederlandstaligen.

Erfgoed

‘Vlaanderen kan pas echt stralen als het cultureel straalt’, zegt het akkoord nog. De nieuwe regering gaat daarom de financiële inhaalbeweging van de vorige voor de erfgoedsector versterken. Immers: ‘Onze Vlaamse musea, erfgoedbibliotheken en archiefinstellingen vertellen ons het verhaal van ons gedeeld verleden en onze Vlaamse identiteit.’

Socio-cultureel

Ook socio-culturele organisaties blijven voor centrumrechts een prioriteit, op voorwaarde dat ze bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve en duurzame samenleving. ‘Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst worden daarbij niet meer gesubsidieerd’, luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie