Advertentie
Advertentie

Het regeerakkoord in tien blikvangers

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, minister-president Jan Jambon (N-VA), N-VA-voorzitter Bart De Wever en CD&V-voorzitter Wouter Beke. ©Tim Dirven

Het hele regeerakkoord is eindelijk publiek gemaakt. We zetten de blikvangers op een rij.

1. Begroting

Vlaanderen gaat slechts één jaar in het rood, door de daling van de registratierechten. Vanaf 2021 moet de begroting in evenwicht zijn, de Oosterweelmiljoenen niet meegerekend.

2. Fiscaliteit

Zoals aangekondigd verandert de regering de woonfiscaliteit. De woonbonus dooft uit en ter compensatie gaan de registratierechten van 7 naar 6 procent. De afschaffing van de woonbonus maakt een eigen huis kopen duurder.

Advertentie

Experten verwachten niet dat de vastgoedprijzen nu zullen dalen, maar wel dat ze minder snel stijgen. 

Daarnaast worden de dienstencheques duurder en wordt het mogelijk een vriendenerfenis te regelen.

De Vlaamse regering wil de Vlaming ook aanmoedigen schenkingen te laten registreren.

3. Onderwijs

De Vlaamse regering neemt verregaande maatregelen om erop toe te zien dat studenten sneller afstuderen. In het lager en middelbaar onderwijs wordt de kwaliteit meer gecontroleerd.

Dinsdag raakten nog enkele nieuwigheden bekend. Zo wordt de procedure voor de evaluatie van leerkrachten en directies herzien. De Vlaamse regering benadrukt dat ‘niet-functionerende personeelsleden’ moeten kunnen worden ontslagen.

Advertentie

De Vlaamse regering gaat de financiering van de onderwijskoepels onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen. Er moet volgens de Zweedse partijen zo veel mogelijk geld naar de klas zelf gaan in plaats van naar structuren.

4. Economie

De Vlaamse regering wil 120.000 mensen meer aan het werk krijgen en de werkzaamheidsgraad doen stijgen van ongeveer 75 naar 80 procent. Cruciaal wordt de jobbonus.

De Vlaamse regering wil ook het ambtenarenstatuut afbouwen. Wie voor de Vlaamse overheid werkt, moet dat doen via een klassiek arbeidscontract, zoals in een gewoon bedrijf.

Daarnaast wil Vlaanderen zo snel mogelijk werk maken van de invoering van het 5G-netwerk op het hele grondgebied.

De Vlaamse regering wil ook extra in Limburg investeren. Volgend jaar trekt ze het kapitaal van de Limburgse Reconversiemaatschappij met 100 miljoen euro op.

5. Migratie

6. Klimaat en energie

Het Vlaamse klimaatbeleid moet vooral realistisch en haalbaar zijn. De doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn haalt het niet. Wel wil Vlaanderen tegen 2050 80 procent minder CO2 uitstoten.

Uit het 300 pagina's tellende regeerakkoord blijkt ook dat een nieuwe stookolieketel plaatsen vanaf 2021 verboden wordt. Een oude ketel vervangen wordt eveneens verboden in dat jaar, voor wie in de straat aangesloten is op het aardgasnet. 

7. Welzijn

De komende jaren wordt 270 miljoen euro geïnvesteerd om de wachtlijsten voor gehandicapten terug te dringen. In totaal gaat 600 miljoen extra naar welzijn.

8. Mobiliteit

Vlaanderen wil fors meer investeren in fietsinfrastructuur. Het budget voor fietspaden stijgt van 150 miljoen naar 300 miljoen euro. De regering wil onteigeningen ook makkelijker maken.

Om het verkeer vlotter te laten lopen mogen taxi's en privébussen op busbanen rijden. Ook wil de regering dat er een gegarandeerde dienstverlening komt bij De Lijn.

9. Vlaamse symbolen

Er staan een aantal Vlaams-nationalistische trofeeën op de schouw van de regering-Jambon. Zo krijgt Vlaanderen zijn eerste volwaardige minister van Justitie en Bestuurlijke Handhaving. Ook de fel bediscussieerde Vlaamse canon komt er. 

10. Institutioneel

De Vlaamse regering schuift het communautaire door naar het Vlaams Parlement. Dat begint een 'institutionele reflectie'.

Wat u nog vindt in het regeerakkoord: 

- De VRT krijgt van de nieuwe Vlaamse regering de opdracht mee te stappen in het plan om een Vlaamse streamingdienst te ontwikkelen. De openbare omroep moet ook uit het vaarwater van de kranten blijven. 

- Op cultuurvlak  wil Jambon I een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen en een Vlaamse doorstart voor het Amerikaans Theater. Subsidies voor verenigingen die zich ‘terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst’ worden geschrapt. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie