analyse

Jambon wekt ergernis met optreden in Vlaams Parlement

Vlaams minister-president Jan Jambon zat tijdens het debat over de regeerverklaring spelletjes te spelen op zijn telefoon. ©BELGA

Met het achterhouden van de begrotingscijfers en het spelen van spelletjes op zijn telefoon tijdens een debat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) op zere tenen getrapt in het Vlaams Parlement .

‘We hebben de begrotingstabellen. Ze liggen in een map op mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven. Het gaat over de inhoud van het akkoord.’ Die uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een diner van de website Doorbraak was voor de oppositiepartijen gisteren de druppel die de emmer deed overlopen. Het zal hen al hoog dat de nieuwe regering nog geen duidelijkheid over de begroting had gegeven, maar ondertussen wel te koop liep met haar investeringen. Dat Jambon daar bij zijn achterban nog eens over pronkte, was een stap te ver.

De oppositie wou het geplande debat en de vertrouwensstemming dan ook enkel laten doorgaan als de regering duidelijkheid over de cijfers verschafte. ‘U gaat de grote jan uithangen bij uw elitair-rechtse vrienden’, zei sp.a-fractieleider Conner Rousseau, ‘maar u heeft het lef niet aan ons te zeggen wie zal betalen.’

Jambon beet van zich af en zei dat de cijfers na de vertrouwensstemming worden vrijgegeven. ‘Te laat’, reageerde PVDA-fractieleider Jos D’Haese. ‘Dat ga jij niet bepalen’, reageerde Jambon, waarop hij ironisch vervolgde dat hij ‘blijkbaar erger is dan de nazi’s en de communisten en de democratie op haar grondvesten doet daveren omdat hij het begrotingsdebat twee dagen uitstelt’.

U heeft het lef niet aan ons te zeggen wie er zal betalen.
Conner rousseau
vlaams fractieleider sp.a

Kersvers Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) probeerde tijdens een schorsing nog een compromis tussen de fracties uit de brand te slepen, maar dat mislukte. Het voorstel van de oppositie om de agenda te wijzigen werd daarop weggestemd. De oppositie verliet daarna de zaal waarna een wat surrealistisch debat tussen de leden van de meerderheid volgde. Zelfs N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele was kritisch over de manier waarop Jambon het debat had aangepakt. ‘Ik zou het niet hebben gedaan. Zijn uitspraken hebben de gemoederen nodeloos opgejut.’

Ook Homans, die eerder deze week had beloofd de voorzitter van alle partijen te zijn, kreeg kritiek. ‘Ik zou dit als voorzitter niet gepikt hebben’, zei haar voorganger en partijgenoot Jan Peumans.

Spelletje

Dat vervolgens op beelden van het tv-programma ‘Villa Politica’ bleek hoe de minister-president tijdens het debat een spelletje op zijn telefoon speelde, hielp niet echt om de geloofwaardigheid te versterken van Jambons uitspraken over zijn respect voor het parlement.

De N-VA wou dat het debat deze week - in en buiten het parlement - over de inhoud zou gaan. Maar door met de cijfers te wachten creëerde ze twijfel of de regering haar begrotingshuiswerk wel op orde heeft, te meer omdat er tijdens de onderhandelingen tot het laatste moment discussie was over hoe en wanneer de begroting in evenwicht moest zijn.

Ik zou dit als voorzitter niet gepikt hebben.
Jan Peumans
Voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter

De oppositie vermoedt dat de begroting nog altijd niet in orde is en er nog geld moet worden gezocht. Zij ziet dat als enige mogelijke verklaring waarom Jambon ondanks de toenemende druk nog geen cijfers aan het parlement heeft bezorgd.

In de regering wordt dat met klem ontkend. In de nacht van zondag op maandag hebben de regeringsonderhandelaars de laatste hand aan de begroting voor de komende jaren gelegd. Dat zijn de cijfers waarvan Jambon zei dat ze op zijn bureau liggen. Maar het vraagt tijd om die tabel te verifiëren en in de juiste begrotingsdocumenten te gieten, luidt het. De regering wil in de cijfers geen enkele onzekerheid of los eindje waarop ze achteraf kritiek kan krijgen.

Hoe dan ook zal de begrotingsdiscussie volgende week losbarsten. Maandag krijgt het parlement de cijfers waarna dinsdag opnieuw een debat wordt georganiseerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie