Stof en as

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Lezers van De Tijd die vandaag rondlopen met een askruisje op het voorhoofd zijn denkelijk op het einde van Vette Dinsdag van zattigheid voorover in een asbak gevallen, veeleer dan dat ze vanochtend voor dag en dauw naar de ochtendmis zijn gegaan en daar van de pastoor met een rauwe aardappel een merkteken op het voorhoofd hebben gekregen.

Vroeger, toen het katholieke geloof sterker ingeburgerd was en nog niet belachelijk mocht worden gemaakt via de openbare nieuwsdienst, werd de scholieren wijsgemaakt dat ze van het bisdom een nieuw kostuum kregen als dat askruisje op het einde van de vastentijd nog steeds op hun voorhoofd pronkte. Vrome jongeren als Kaaiman weigerden zich te wassen, tot ze verstrooid toch eens over hun voorhoofd streken en met het laatste stof en as ook de kans op een nieuw pak uitveegden. Het heeft geduurd tot de affaire-Vangheluwe eer wij beseften welke gevaren er om de hoek van de sacristie loeren als een geestelijke een opgroeiende knaap gratis kleren belooft.

Er is ons nooit een geval gemeld van iemand die dat kruisje wel de hele vastentijd heeft kunnen vrijwaren. De vasten duurt dan ook lang. Wie weet tot wanneer? 40 dagen ja, die termijn is de meesten wel vaag bekend. Matteüs 4, 1-5: ‘Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef te worden gesteld. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger (dat zal wel, red.). Nu trad de verleider (zie ook ‘Temptation Island’, red.) op hem toe en sprak: Als gij de Zoon van God zijt, beveel dan deze steen om een brood te worden. Hij gaf ten antwoord: Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.’ Dat laatste was uiteraard beeldspraak, waar de Jezus een nog groter patent op had dan Hugo Camps.

Velen denken dat die 40 dagen van Aswoensdag tot Pasen lopen, hoewel een vluchtige blik op de kalender leert dat daar 46 dagen tussen liggen. Maar juich niet te vlug dat u weer het beest kunt uithangen vanaf Palmzondag, dat is de zondag voor Pasen waarop ’s Heerkes zoon op een ezel niet naar Sint-Job reed, maar naar Jeruzalem. Had hij zich meer verdiept in de antilichamen van zijn rijdier, hij had mogelijk toen al een middel tegen trombotische trombocytopenische purpura gevonden en was rijk geworden. Mits een juiste lezing van de Codex Geens had hij zijn proces kunnen afkopen, zeker bij de Italianen die per omnia secula seculorum vatbaar voor steekpenningen blijven. Maar dat klopt dus niet. De zes zondagen na Aswoensdag moet er niet gehongerd worden en tellen niet mee. Het is wel degelijk tot Paaszaterdag dat u de vasten, in overeenstemming met de Vijf Geboden van de Heilige Kerk, ongeschonden dient te houden. Wat betekent: slechts één keer per etmaal eten, geen onzedelijk gedrag en elke dag een versterving. In vergelijking met de ramadan en het ProNoKal-dieet valt dat al bij al nog mee.

Iemand een idee welke kleur de kazuifel van de priester heeft in de vastentijd? En welke op Palmzondag en op Goede Vrijdag? Niemand? Wat is dat toch met die jongeren van tegenwoordig? Geven ze nog liturgie in de katholieke scholen, of heeft de koepel ook dat verboden?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content