Advertentie
Advertentie

Wetenschappers waarschuwen in nieuw klimaatrapport: 'Kantelpunten bereikt of al overschreden'

Door ontbossing stoot het Amazonewoud meer CO2 uit dan het opslaat. ©Bloomberg

Wetenschappers zien in een nieuwe studie het bewijs dat verschillende 'kritische klimaatgrenzen' bijna overschreden zijn of dicht bij een kantelpunt zitten'. Ze roepen op tot dringende actie 'om het leven wereldwijd te beschermen'.

Een groep wetenschappers publiceerde in het vakblad Bioscience een rapport over de toestand van de 'vitale functies' op onze planeet. De onderzoekers bestudeerden 31 variabelen, zoals de ontbossing, de uitstoot van broeikasgassen, de dikte van het poolijs en de verzuring van de oceanen. 'Van de 31 variabelen die we monitoren, hebben er 18 nieuwe recordhoogtes of -laagtes bereikt', aldus de studie.

De uitstoot van de drie belangrijkste broeikasgassen - methaan, koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide - bereikte ondanks de coronapandemie nieuwe recordhoogtes. In april 2021 was de gemiddelde concentratie CO2 in de atmosfeer gepiekt tot 416 ppm, een nieuw record.

De ijsmassa in Groenland en op Antarctica neemt af en ook gletsjerijs dunt uit. 'Gletsjers smelten sneller dan eerst gedacht. 'Er verdwijnt jaarlijks 31 procent meer sneeuw en ijs dan 15 jaar geleden.'

De ontbossing van het Amazonewoud verloopt de jongste jaren sneller. 1,11 miljoen hectare regenwoud werd verwoest. Het is twaalf jaar geleden dat nog zoveel bos verdween. Het Amazonewoud stoot voor het eerst meer koolstof uit dan dat het absorbeert.

Er verdwijnt jaarlijks 31 procent meer sneeuw en ijs dan 15 jaar geleden.
Rapport Bioscience

De wetenschappers, die een collectief vormen met bijna 11.000 collega's wereldwijd, waarschuwden in 2019 al voor 'onnoemelijk lijden' door klimaatverandering en kondigden toen de klimaatnoodtoestand af. Sindsdien ondertekenden nog 2.800 collega's het initiatief. Ze pleiten voor dringende acties om de aarde leefbaar te houden.  Uit het nieuwste rapport blijkt dat 'meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden zijn'.

Plantaardig dieet

De wereld zou volgens de wetenschappers volledig af moeten stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen en overstappen naar hernieuwbare energie. Ook de uitstoot van koolstof, methaan en drijfgassen moet worden teruggedrongen. Het zou in zoveel mogelijk sectoren duurder moeten worden om nog broeikasgassen uit te stoten. Ecosystemen moeten bescherming krijgen, zodat ze koolstof kunnen blijven opslaan en de biodiversiteit wordt hersteld.

Verder pleiten de wetenschappers voor de overstap naar een dieet dat voornamelijk gebaseerd is op planten. De bevolkingsgroei moet worden afgeremd door vrijwillige geboortebeperking en beter onderwijs voor meisjes. 'Dat verlaagt het geboortecijfer', aldus de auteurs.

Nieuw-Zeeland beste plek op aarde als wereld instort

 Onderzoekers van het Globale Duurzaamheidsinstituut in Cambridge stellen dat het risico op een 'instorting' van de welvaart en de menselijke bevolking de jongste decennia is toegenomen. Onze sterk verweven en energie-intensieve samenleving heeft de jongste decennia grote schade aan het milieu toegebracht, schrijven ze in een studie in het vakblad Sustainability. Andere rampen zoals financiële crises, pandemieën of natuurrampen kunnen de situatie nog verslechteren.

Ze bestudeerden wat in een 'instortingsscenario' de plaatsen zijn waar inwoners het minst merken van zo'n systeemcrisis. Ze rangschikten landen volgens criteria zoals de voedselproductiecapaciteit, de mogelijkheid om ongewenste massamigratie voorkomen, het elektriciteitsnet en binnenlandse productiecapaciteit.

Bovenaan op de lijst eindigden vooral eilanden met een gematigd klimaat. Nieuw-Zeeland, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Tasmanië en Ierland staan bovenaan. Nieuw-Zeeland eindigde het hoogst omdat het eiland genoeg geothermische en hydro-elektrische energie, veel landbouwgebied en een lage bevolkingsdichtheid heeft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie