Dossier

Lang zullen we leven

We wor­den voort­aan allen min­stens 100 jaar, onze kin­de­ren zelfs 150. We leven lan­ger én ge­zon­der. In dit dos­sier be­kij­ken we waar­om en welke im­pact we daar­van mogen ver­wach­ten. Want is het een vloek of een zegen?

Gesponsorde inhoud