column

In Franstalig België wordt nog heel wat weggekeken

Redacteur Politiek & Economie

'Ik krijg soms het gevoel, Alain, dat de politieke partijen in Franstalig België louter met een electorale bril naar migratie kijken. Waardoor je een laks beleid krijgt dat ook leidt tot een hoge vlucht van het extremisme', schrijft Wim Van De Velden, Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Waalse evenknie Alain Narinx in hun wekelijkse column 'Noord-Zuidverbinding'.

Beste Alain,

Weet je nog hoe het klonk toen de Amerikanen Saddam Hoessein hadden gevonden? 'Lady's and gentlemen, we got him!' Wel, we hebben Jurgen Conings nu ook. Al blijft het een mysterieus verhaal hoe de burgemeester van Maaseik en een jager bijna tegelijkertijd zijn lijk hebben ontdekt. De wildste complottheorieën volgden. Die lijken er almaar meer bij te horen in onze gepolariseerde wereld vol fake news.

Naar aanleiding van de zaak-Conings heb je Vlaanderen al enkele keren de oren gewassen, Alain. Het kwam dicht bij een j'accuse, waarbij je het extreemrechtse en racistisch Vlaanderen aan de kaak stelde. Ik kan je verzekeren dat je heel wat hebt losgemaakt, zeker na je vorige column 'Immigratie bevordert groei'.

Daarom dat ik het er nog eens over moet hebben. Als je met de studie van de Nationale Bank in de hand erop wijst dat immigratie bijdraagt tot groei, valt daar zeker wat voor te zeggen. De cijfers van de Nationale Bank spreken voor zich. Enkele jaren geleden bleek ook al dat de vergrijzingskosten minder hoog zouden oplopen dan eerder gedacht. De reden was dat de Vergrijzingscommissie het positieve demografische effect van de migratie in rekening had gebracht.

Noord-zuidverbinding

Wetstraatwatchers Wim Van de Velden van De Tijd en Alain Narinx van onze zusterkrant L'Echo schrijven om de beurt over de politieke actualiteit in ons land.

Maar dat zijn macro-economische modellen. In de praktijk wil het nog wel eens anders zijn. Zo werkt migratie slechts als we erin slagen nieuwkomers te integreren en aan het werk te krijgen. En daar knelt het schoentje. Al jaren ligt de werkloosheid onder allochtone jongeren veel hoger dan gemiddeld. Dat is een schande voor Vlaanderen, maar ook voor Brussel en Wallonië.

Als ik het heb over 'de lakse houding van de politieke wereld tegenover migratie', klaag ik daarbij aan dat de politieke wereld nooit echt werk heeft gemaakt van een beleid om van migratie een troef te maken. Wie het had over integratie kreeg lang het verwijt het Vlaams Belang achterna te lopen, waardoor de beleidsmakers lang hebben weggekeken.

In Franstalig België wordt nog heel wat weggekeken, denk ik. Er is nog altijd heel wat schroom om de problemen bij naam te noemen en migranten te wijzen op hun rechten, maar ook op hun plichten, zoals toch al enige tijd is aanvaard in Vlaanderen. Ik krijg soms het gevoel, Alain, dat de politieke partijen in Franstalig België louter met een electorale bril naar migratie kijken, en die kiezers vooral niet voor het hoofd willen stoten. Waardoor je een laks beleid krijgt dat ook leidt tot een hoge vlucht van het extremisme.

Dat is het 'communautarisme' dat Georges-Louis Bouchez - altijd maar weer hij - aan de kaak stelt in zijn strijd voor de laïcité en tegen het dragen van een hoofddoek bij de overheid. Denk je niet dat hij daarmee scoort bij de Franstaligen, Alain? Ik denk het eerlijk gezegd wel, want ik geloof niet dat Walen, Brusselaars of Vlamingen daarover heel verschillend denken. De man in de straat wil dat nieuwkomers zich integreren, zich aan de wetten en normen van hier houden, zodat ze ook de kansen kunnen grijpen die ze krijgen.

En daarmee maak ik graag de cirkel rond. Ik blijf erbij: alleen goed bestuur is een doeltreffend wapen tegen extremisme, zoals ik vorige keer al betoogde. En for the record: goed bestuur meet je dus niet af aan het aantal doden in de Middellandse Zee, zoals je stelde. Dat was een vuile tackle, zoals je ze nog weinig ziet op het EK voetbal.

Lees verder