column

In Vlaanderen is Brusselbashing even populair als de wielersport

Newsmanager L'Echo

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen zij de degens over de Brusselse begroting.

Beste Wim,

Is het Brussels Gewest op sterven na dood? Failliet? Dat is de indruk die jij geeft, op basis van een vernietigend verslag van het Rekenhof.

De realiteit is genuanceerder. Toegegeven, de budgettaire toestand van de hoofdstad is precair. Niet alles wordt er bestuurd zoals het hoort, verre van. De oppositiepartijen MR en N-VA hebben geprobeerd munt te slaan uit dat verslag, wat bij het politieke steekspel hoort. Volgens de Brusselse minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) - een Nederlandstalige liberaal, geen Franstalige linkse rakker - valt de schuldenlast echter te dragen.

Dat het Rekenhof de vinger legt op fouten, zwakheden of budgettaire gevaren is normaal. Het is zijn taak. Vlaanderen ontsnapt daar niet aan. Vorige week publiceerde het Rekenhof een kritisch rapport over de Vlaamse begroting, waarin het zijn bezorgdheid uit over de Vlaamse schuld. Die zal in 2022 met 12 procent stijgen (ter waarde van 4,4 miljard euro) naar 41 miljard euro. De terugkeer naar een begrotingsevenwicht is vooruitgeschoven naar 2027. Het Rekenhof legt enkele zwakke plekken bloot, zoals de gewaagde begrotingsverwachtingen van De Lijn of de vergroening van het wagenpark.

Alle regeringen van dit land worden geconfronteerd met een budgettaire uitdaging. Door de coronacrisis zijn de uitgaven uit de pan gerezen, de tekorten verder weggezakt en is de overheidsschuld dieper in het rood geduwd. Het ziet ernaar uit dat we dringend meer budgettaire discipline aan de dag moeten leggen.

Grote noden

Tegelijk kunnen we niet om de grote noden heen. Wie zal ontkennen dat investeringen in onze infrastructuur, in de gezondheidszorg en in de strijd tegen de klimaatverandering nodig zijn, net zoals steun aan ondernemingen? Zal er geld zijn om het metronetwerk in Brussel uit te breiden? De politieke keuzes van de volgende maanden en jaren zijn doorslaggevend. De uitdaging is het juiste evenwicht te vinden tussen budgettaire orthodoxie en meer investeringen. Dat geldt niet alleen voor België, maar ook voor de rest van Europa. De toekomst van het stabiliteitspact, dat geldt als een barometer voor de nationale begrotingen, staat op het spel.

Bij de institutionele hervormingsronde in 2024 zal het voor het Brussels Gewest geen kwestie meer zijn van te bedelen, maar wel van een eerlijke financiering op te eisen die in overeenstemming is met zijn bijdrage aan de nationale rijkdom.

De toestand van Brussel is niet uitzonderlijk. Wat wel typisch is voor het Brussels Gewest is de structurele onderfinanciering en de manier waarop de rest van België daartegen aankijkt. Alle Europese landen - zelfs federale staten als de onze - koesteren hun hoofdstad. Het hele land geniet van de economische uitstraling van een grootstad. Geen enkele Duitser haalt het in zijn hoofd om Berlijn te laten verkommeren. Hoe anders is de toestand in België, waar - en dat weet jij maar al te goed, Wim - het grootste deel van de bevolking een hekel heeft aan Brussel. In Vlaanderen is Brusselsbashing bijna even populair als de wielersport. Bij de volgende institutionele hervormingsronde, in 2024, zal het voor het Brussels Gewest geen kwestie meer zijn van te ‘bedelen’, maar wel van een eerlijke financiering op te eisen die in overeenstemming is met zijn bijdrage aan de nationale rijkdom. 

De manier waarop jij de zaken voorstelt, opent me wel de ogen. Volgens jou zal Brussel als het in geldnood zit om een aalmoes moeten bedelen. In ruil daarvoor zal het meer Vlaamse autonomie moeten toestaan. Dat is de strategie van de Vlaams-nationalisten: ze willen de hoofdstad in een financiële wurggreep houden om ze daarna als een hefboom te gebruiken bij de onderhandelingen. Maar wat met het welzijn van de Brusselaars en de Nederlandstaligen in de hoofdstad? Wat met de economische ontwikkeling van de regio? Voor hen is dat van ondergeschikt belang.

Alain

Lees verder