column

Met de Walen kan je onderhandelen, maar niet met de natuur

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week kruisen ze de degens over de aanpak van de klimaatopwarming.

Beste Wim,

De Walen zijn nog altijd in shock na de vreselijke overstromingen die ze enkele dagen geleden te verduren kregen. Iedereen zit in zak en as en de wederopbouw moet nog beginnen. Het zal heel lang duren voor de littekens van dit drama uitgewist zijn. Ook economisch zal het noodweer in Wallonië sporen achterlaten. Ik vrees dat de zware kosten van de herstellingswerken een heropleving zullen vertragen.

Een golf van solidariteit volgde op de ramp, ook vanuit Vlaanderen (waarvoor dank, trouwens). Solidariteit is een mooie zaak zoals je terecht opmerkt, maar we mogen ons niet alleen laten leiden door emoties. Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar structurele oplossingen.

De klimaatopwarming is niet langer een verre dreiging, maar een realiteit die ons rechtstreeks aanbelangt.

De klimaatopwarming is niet langer een verre dreiging, maar een realiteit die ons rechtstreeks aanbelangt. Ze leidt tot een toename van extreme weersomstandigheden. Die worden niet alleen frequenter, maar ook intenser. Kijk naar het recente nieuws uit China, Canada, Californië, Madagaskar... De gevolgen zijn verschrikkelijk - ook voor onze economie. Ik vind het hallucinant dat sommige mensen nog altijd weigeren de realiteit onder ogen te zien. Op 9 augustus verschijnt het nieuwe rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Ik kan je al verklappen dat de conclusie van de experts alarmerend zal zijn.

De natuur trekt zich niets aan van grenzen. Vlaanderen is niet immuun. Vlaamse specialisten hebben er al voor gewaarschuwd: met zo'naanhoudende en overvloedige regenval kan er net hetzelfde gebeuren als in de provincie Luik.

Als we de klimaatopwarming willen aanpakken, moeten we ons in de eerste plaats aanpassen. We moeten onze ruimtelijke ordening herbekijken om overstromingen tegen te gaan. Maar er moet heel veel gebeuren op verschillende vlakken. Volgende zomer worden we misschien geteisterd door een extreme hittegolf...

Wat zonder enige discussie ook dient te gebeuren, is onze economieën CO2-neutraal maken. De aanzet is gegeven, maar het blijft ‘too little too late’. De Europese Commissie heeft twee weken geleden haar Green Deal voorgesteld, maar de helft van de commissarissen verzet zich tegen de plannen van voorzitster Ursula von der Leyen om ook het wegtransport en de warmtevoorziening in gebouwen onder het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS) te laten vallen.

Het Internationaal Energieagentschap betreurt dat amper 2 procent van het geld voor de herstelplannen naar hernieuwbare energie gaat.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft berekend dat de CO2-uitstoot een nieuwe recordhoogte bereikt in 2023. Het IEA betreurt ook dat amper 2 procent van het geld voor de herstelplannen naar inspanningen voor hernieuwbare energie gaat.

Volgens een rapport van BloombergNEF moeten wereldwijd de huidige investeringen minstens verdubbeld worden om tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken. Concreet betekent dit dat we de komende drie decennia jaarlijks geen 1.700 miljard dollar maar 3.100 tot 5.800 miljard dollar moeten investeren in de energieomslag. Dat is een bom geld, maar niets doen zou nog veel meer kosten.

Het is in deze context dat jij een ‘omgekeerde klimaattransfer’ voorstelt, Wim.  Concreet zou Wallonië solidair zijn met Vlaanderen door meer inspanningen voor het klimaat te leveren, onder meer wat betreft hernieuwbare energie. De geografische omstandigheden zijn daar inderdaad geschikt voor. Dat lijkt me een eerlijke gang van zaken, aangezien het noorden het zuiden financiert, onder andere op het vlak van de sociale zekerheid. 

Persoonlijk vind ik het een interessant idee. Solidariteit moet van twee kanten komen, dus ook vanuit Wallonië richting Vlaanderen. Alleen mag het voor Vlaanderen geen excuus zijn om zijn eigen inspanningen te verminderen. De Vlaamse milieudoelstellingen moeten in overeenstemming zijn met de klimaatuitdagingen en met zijn draagkracht. Daarna - en niet eerder - kan Wallonië een extra bijdrage leveren. Met de Walen kan je onderhandelen, Wim, maar niet met de natuur.

Alain

Lees verder