Dossier

Persoonlijkheid van het jaar

De Tijd graaft in het ge­heu­gen van 2017, op zoek naar de mar­kant­ste fi­gu­ren van het jaar. We stel­len u de twin­tig men­sen voor die vol­gens de re­dac­tie het nieuws do­mi­neer­den. Vrij­dag ont­hul­len we wie Donald Trump, de Tijd-per­soon­lijk­heid van 2016, op­volgt.

Gesponsorde inhoud