Advertentie
Advertentie
mijn geld

Wanneer en hoe kan ik mijn studentenkot onderverhuren?

Als u een kot onderverhuurt, stelt u het best samen met de onderhuurder een gedetailleerde plaatsbeschrijving op bij het begin van de huurperiode. ©Xior

In een aantal gevallen kunt u uw studentenkamer onderverhuren. Maar u blijft wel verantwoordelijk voor de contractuele verplichtingen tegenover de huisbaas.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als student voor een bepaalde periode geen gebruikmaakt van uw kot. Bijvoorbeeld als u deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of als u een stage doet een eind weg van de universiteitsstad waar u studeert.

Advertentie

In die twee specifieke gevallen hebt u het recht om uw kamer te onderverhuren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het enige wat u moet doen, is uw huisbaas ervan op de hoogte brengen dat u van plan bent uw kamer te onderverhuren. De verhuurder kan zich alleen tegen de onderverhuur verzetten als hij een gegronde reden heeft, bijvoorbeeld als de tijdelijke huurder geen student is.

Maakt u een tijd geen gebruik van uw kamer om een andere reden, dan liggen de zaken anders. In dat geval hebt u wel de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.

Huurwaarborg

Bij onderverhuur blijft het contract tussen uzelf en de verhuurder gewoon verder lopen. Als oorspronkelijke huurder sluit u een contract van onderhuur af met de onderhuurder, maar u blijft aansprakelijk voor de contractuele verplichtingen tegenover de verhuurder.

Het is dus erg belangrijk om een goede huurovereenkomst voor onderverhuring af te sluiten waarin alles duidelijk geregeld wordt. U stelt ook het best samen met de onderhuurder een gedetailleerde plaatsbeschrijving op aan het begin van de huurperiode. Dan kan discussies over mogelijke schade beslechten. Met een huurwaarborg zorgt u ervoor dat u eventuele schade die in uw afwezigheid is aangebracht aan uw verhuurder kunt vergoeden. Die waarborg mag maximaal twee maanden bedragen. Maar omdat de huurperiode normaal vrij kort is, wordt de waarborg doorgaans tot één maand beperkt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie