nieuwsanalyse

Confederalisme N-VA staat voor ontmanteling België

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet het confederalisme als enige uitweg. ©BELGA

Het confederalisme staat opnieuw bovenaan op de politieke agenda. Maar wat verstaat de N-VA daaronder? Haar visie komt neer op een verregaande ontmanteling van België.

In aanloop naar de verkiezingen had N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk gemaakt dat hij slechts twee opties ziet na 26 mei: de voortzetting van de Zweedse coalitie of onderhandelingen over de invoering van confederalisme. De eerste optie is niet mogelijk, waardoor hij de tweede optie op tafel legde.

Volgens De Wever wijst de verkiezingsuitslag erop dat het confederalisme de enige uitweg voor dit land is. Wallonië heeft overwegend links gestemd en Vlaanderen overwegend rechts. Het gevolg is dat het voor de zoveelste keer zeer moeilijk is om een federale regering te vormen met aan beide kanten van de taalgrens een meerderheid. Die tendens zet zich al jaren door. De regering-Michel had geen meerderheid aan Franstalige kant, de regering-Di Rupo niet aan Vlaamse kant. Nu stuurt PS-voorzitter Elio Di Rupo opnieuw aan op een regering met een Vlaamse minderheid. Volgens De Wever is dat het failliet van de democratie op Belgisch niveau. De enige oplossing is dat via het confederalisme het zwaartepunt van de macht naar de deelstaten verschuift.

We hebben ons confederaal model uitgewerkt met de hulp van consultants, professoren, experts en mensen van de partij.
Matthias Diependaele
vlaams parlementslid N-VA

Maar waar komt dat confederalisme in de ogen van de N-VA op neer? Is dat een voorbode van de splitsing van het land, zoals het in Franstalig België nogal eens karikaturaal wordt voorgesteld? Of is het gewoon een poging om ons land efficiënter te doen werken, zoals de N-VA beweert?

De voorbije regeerperiode werkte de partij zowat een jaar aan een plan voor een confederaal model. ‘Met de hulp van consultants, professoren, experts en mensen van de partij werd dat uitgewerkt’, zegt Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele, een van de drijfveren achter het plan.

In essentie komt dat erop neer dat het grootste deel van de bevoegdheden die zich nu nog op het federale niveau bevinden naar de deelstaten verschuiven (zie tabel). De federale staat blijft alleen nog bevoegd voor Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Defensie en de afbouw van de staatsschuld. De bedoeling is de staatsschuld over een tijdsspanne van 25 jaar af te lossen via inkomsten uit btw en accijnzen. Voor alle andere belastinginkomsten zijn de deelstaten bevoegd.

©Mediafin

Vermits België nog amper bevoegdheden heeft, wil de N-VA ook de postjes verminderen. Van de 14 ministers en vier staatssecretarissen blijven nog slechts zes ministers over, van wie de Vlaamse en Waalse regering er elk een benoemen. Het aantal Kamerleden wordt verminderd tot 50. Nu zijn er nog 150 Kamerleden en 60 senatoren. De bedoeling is ook de 10 provinciebesturen met hun 52 gedeputeerden en 350 raadsleden af te schaffen.

De N-VA heeft ook een oplossing voor Brussel. Brussel zou niet langer een gewest zijn, maar een stad. De 19 gemeenten, het gewest en de agglomeratie fuseren, net als de zes politiezones.

Verkiezingen 2019

Op de hoogte blijven van het meest recente nieuws over de regeringsvorming? Neem dan een kijkje op de dossierpagina over de verkiezingen. 

Inwoners van Brussel kunnen kiezen of ze onder het Vlaamse of Waalse stelsel vallen. Wie voor het Vlaamse stelsel kiest, valt onder de regels en het beleid dat door de Vlaamse regering wordt gevoerd.

De vraag is of zo’n ingrijpende hervorming politiek haalbaar is. De Franstaligen zijn er mordicus tegen en in Vlaanderen zijn er behalve het Vlaams Belang, de N-VA en CD&V geen partijen die voor het confederalisme zijn. Het is ook lang niet zeker dat CD&V daaronder hetzelfde verstaat als de N-VA.

Voor zo’n hervorming zijn in het parlement een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalgroep nodig. Voorlopig is dat nog sciencefiction. Maar hoe langer de politieke impasse duurt, hoe meer stemmen er ongetwijfeld zullen opgaan voor een evolutie richting confederalisme.

Lees verder

Advertentie
Advertentie