Advertentie

Crombez ziet wake-upcall in stilvallen groeimotor

©Kristof Vadino

Dat de motor van onze welvaartsgroei is stilgevallen, is volgens sp.a-voorzitter John Crombez alarmerend nieuws. ‘Jaarlijks 0,5 procent minder groei kan de meerkosten van de vergrijzing verdubbelen’, waarschuwt hij.

Waar is Crombez? Die vraag wordt wel eens gesteld, nu alle politieke partijen stilaan in verkiezingsmodus zitten. De sp.a komt daarbij nauwelijks in beeld, toch niet in de Wetstraat. Crombez is naar eigen zeggen wel druk campagne aan het voeren in de straten van West-Vlaanderen. ‘We gaan meer huisbezoeken doen dan in 2014, toen we er al een recordaantal hebben gedaan. We zijn er in de provincie West-Vlaanderen toen op vooruit gegaan’, lacht Crombez.

Tegelijk grijpt de sp.a-voorzitter de krimpende arbeidsproductiviteit aan om de aftrap te geven voor de nationale socialistische verkiezingscampagne. ‘Dit is een van de meest essentiële discussies voor de verkiezingen en voor de komende 15 jaar’, tweette Crombez over het bericht in De Tijd dat de arbeidsproductiviteit voor het eerst in zes jaar is gedaald.

De hoge arbeidsproductiviteit - het bruto binnenlands product per gewerkt uur - was altijd een van de belangrijkste troeven van de Belgisch economie. Dat die motor stilvalt, wat volgens de Nationale Bank de komende jaren alleen zal doorzetten, moet ‘elke beleidsmaker, over de partijgrenzen heen, ernstig zorgen baren’, verduidelijkt de sp.a-voorzitter in een opiniebijdrage in De Tijd. Hij wijst erop dat 0,5 procent minder productiviteitsgroei per jaar de meerkosten van de vergrijzing verdubbelt.

Volgens Crombez is de regering-Michel een ‘verloren regering ‘geweest, omdat ze niets heeft gedaan om het tij te keren. ‘Een beleid waarbij meer dan 100.000 euro per job is ingezet, maar waarbij vooral flexibele, tijdelijke en deeltijdse jobs met een lage arbeidsproductiviteit zijn gecreëerd, is onrendabel voor de maatschappij’, haalt Crombez uit.

De regering-Michel heeft wel jobs gecreëerd, maar wat voor jobs zijn dat?
John Crombez
sp.a-voorzitter

Jobs voor laaggeschoolden hadden volgens hem gecombineerd moeten worden met investeringen in opleidingen, wat de arbeidsproductiviteit kan verhogen. Maar dat hebben de overheid en de bedrijven te weinig gedaan, vindt Crombez.

‘Bovendien zijn 100.000 mensen meer dan in het begin van de legislatuur geparkeerd in de arbeidsongeschiktheid. De re-integratie van die mensen op de arbeidsmarkt is mislukt. Het resultaat is dat we op een gevaarlijk moment zijn uitgekomen’, haalt Crombez uit. ‘De regering-Michel heeft wel jobs gecreëerd, maar wat voor jobs zijn dat, als de conclusie vandaag is dat de welvaart toch afneemt?’

Alleen als de arbeidsproductiviteit en onze welvaart op peil worden gehouden, blijft volgens Crombez onze sociale zekerheid betaalbaar. ‘Die uitdaging hebben we dan ook bovenaan gezet in onze toekomstbegroting, die we vorig jaar hebben voorgesteld’, aldus de socialist.

En het is nog niet te laat. ‘We moeten de focus verleggen: minder algemene subsidies voor jobcreatie en meer gerichte investeringen in opleiding en werk van wie nu nog te ver van de arbeidsmarkt staat: 55-plussers, laaggeschoolden, mensen met een handicap of met een migratieachtergrond. Daar helpen we onze bedrijven pas écht mee’, is het recept van Crombez.

Daarnaast pleit hij voor een ‘investeringsboost op lange termijn, voor de komende tien jaar: in ons onderwijs, zorg en welzijn, huisvesting, mobiliteit, klimaat, digitale infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling.’

Tot slot moeten de stilstand en de achteruitgang worden aangepakt. ‘Ons land is Europees filekampioen. Die stilstand kost werkgevers niet alleen 10 miljard euro per jaar, 65 procent van de in België gevestigde investeerders zegt dat de files ook een negatieve impact hebben op de investeringsbeslissingen. Dat vergt investeringen in duurzame mobiliteitsalternatieven, waardoor je niet per se een eigen auto nodig hebt om snel en eenvoudig op je werk te geraken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie