analyse

De Wever en Belang: meer dan flirt, maar geen huwelijk

©Photo News

De gesprekken tussen Vlaams formateur Bart De Wever en het Vlaams Belang moeten ‘tot op het bot’ worden gevoerd, net zoals de Waalse formateurs Elio Di Rupo en Paul Magnette dat moeten doen met de PVDA/PTB. Pas als die stationnetjes zijn gepasseerd, is het voor echt.

Wat bezielt N-VA-voorzitter De Wever? De vraag wordt luidop gesteld in de Wetstraat, nu blijkt dat de gesprekken met het Vlaams Belang verder gaan dan een koffieklets. Er wordt gesproken over concrete teksten inzake integratie, onderwijs en welzijn. ‘Er is een tekst uitgewerkt met concrete maatregelen’, bevestigde Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens, nadat zijn partij zaterdag een derde keer met de Vlaamse formateur had samengezeten.

Dossier: Verkiezingen
Verkiezingen 2019

Op de hoogte blijven van het meest recente nieuws over de regeringsvorming? Lees dan meer op de dossierpagina over de verkiezingen. 

Dat veroorzaakt zenuwachtigheid. Na haar partijbestuur vroeg Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten dat De Wever ‘klare wijn’ schenkt. ‘Open VLD respecteert de keuze van formateur De Wever om gesprekken met het Vlaams Belang aan te gaan, maar evenzeer herbevestigen wij ons standpunt dat we niet meewerken aan oefeningen waaraan het Vlaams Belang deelneemt.’

Ook scenario’s met gedoogsteun vanuit het Vlaams Belang kunnen niet. ‘Een partij waarvan de mens- en maatschappijvisie haaks staan op die van ons, die pleit voor separatisme, die de Europese samenwerking fundamenteel in vraag stelt en dat bovendien doet met politici die de grenzen van het menselijk en politiek fatsoen regelmatig overschrijden, kan nooit een partner zijn van een liberale partij. Niet in en niet buiten de regering.’ Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke herinnerde eraan dat CD&V niet zal besturen met het Vlaams Belang. ‘Zoals reeds eerder aangegeven. Wij besturen niet samen met het Vlaams Belang’, tweette hij.

De verklaringen volgden op het proefballonnetje dat N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover gisteren in ‘De ochtend’ op Radio 1 had opgelaten over een Vlaamse minderheidsregering, die dan steun zou krijgen vanuit het parlement. ‘Als er niets anders mogelijk is, moet je die keuze bekijken’, zei De Roover.

Reus op lemen voeten

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde dat Open VLD-voorzitster Rutten niet te hoog van de toren moet blazen. ‘De vraag is voor wie mevrouw Rutten nog spreekt.’ Van Grieken verwees naar de liberalen die zich hebben uitgesproken tegen het cordon sanitaire. ‘Gezien de interne positie van Rutten hechten wij meer belang aan hun verklaringen dan aan die van een reus op lemen voeten’, aldus Van Grieken.

De Wever laat niet in zijn kaarten kijken, maar in de N-VA is er geen discussie over dat ‘tot op het bot’ met het Vlaams Belang moet worden onderhandeld. Het afserveren van het Vlaams Belang zou de kiezer alleen maar bozer maken. Door het gesprek aan te gaan stelt de N-VA zich anders op dan de andere partijen. ‘Zij willen aan de goede kant van de geschiedenis staan en zijn ethisch verontwaardigd dat er met het Vlaams Belang wordt gesproken. Wij willen nagaan of de voorstellen van het Vlaams Belang realistisch zijn’, luidt het bij de N-VA.

Het Vlaams Belang kan nooit een partner zijn van een liberale partij.
Gwendolyn Rutten
Voorzitster Open VLD

Toch zal de N-VA niet in zee gaan met het Vlaams Belang. Jan Jambon zei eerder al niet te geloven in de ‘toverformules’ van het Belang. Een samenwerking zou die partij niet alleen salonfähig maken, de N-VA zou ook haar concurrentieel voordeel verliezen. De N-VA kreeg het Vlaams Belang klein omdat de kiezers geloofden dat de N-VA als bestuurspartij voor verandering kon zorgen, in tegenstelling tot het Vlaams Belang. Die troef wil De Wever niet kwijtspelen, luidt het bij de N-VA.

Zolang niet duidelijk is hoe de pionnen op het federale schaakbord worden gezet, komt het De Wever ook niet slecht uit dat hij met de Vlaamse coalitievorming nog wat kan temporiseren. ‘Je kan perfect regionale regeringen vormen als je met hoge betrouwbaarheid kan berekenen hoe de federale regering er zal uitzien. Maar voorlopig hebben we geen idee’, luidt het.

Aan de overzijde van de taalgrens lijken de PS-boegbeelden Elio Di Rupo en Paul Magnette evenzeer nog enkele rondjes te moeten draaien met de PTB/PVDA, de winnaar van de verkiezingen in Wallonië, alvorens echt werk kan worden gemaakt van een Waalse regering. De inschatting van de PS is dat er bij de PTB/PVDA een machtsstrijd bezig is, waarbij de Vlaamse vleugel op de rem staat. Die zou haar machtspositie zien verzwakken als de PTB in een Waalse regering stapt. Daarom heeft de PS nog niet alle hoop verloren om een progressieve Waalse coalitie op de been te brengen met de PS, Ecolo en de PTB.

Progressieve coalitie

Als de PTB niet wil, is er geen mogelijkheid meer in Wallonië om een progressieve coalitie op de been te brengen, want eerder koos het cdH al voor een oppositiekuur. Het enige denkbare alternatief is dan nog een minderheidsregering van de PS en Ecolo, die gedoogsteun zou krijgen van het cdH. Ecolo legde het voorstel van zo’n Waalse minderheidsregering, een zogenaamde ‘klaprooscoalitie’, gisteren ook op tafel.

Net zoals de PS wil Ecolo het onvermijdelijke vermijden, namelijk dat de Franstalige liberalen er in Wallonië bij moeten worden genomen. Zeker voor Ecolo is zo’n paars-groen scenario weinig aantrekkelijk, want de groenen zijn dan mathematisch niet nodig. Maar alternatieven zijn er niet, zelfs een Waalse minderheidsregering lijkt een illusie. Gisteren bleek de ‘klaprooscoalitie’ al verwelkt, nog voor het zaadje echt is geplant. Het cdH wil niet weten van zo’n ‘kwetsbaar, onstabiel en onhoudbaar scenario’.

Het is dus rondjes draaien in Vlaanderen en Wallonië, tot de N-VA en de PS de bocht kunnen maken. In Vlaanderen kan De Wever verder gaan met de centrumrechtse coalitie tussen de N-VA, Open VLD en CD&V, met de Bourgondische wisselmogelijkheid om CD&V te ruilen voor de sp.a. In Wallonië zijn paars of paars-groen de enige werkbare opties. Pas als dat duidelijk is voor iedereen zullen ook de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders echt aan het werk kunnen gaan om de N-VA en de PS aan de federale onderhandelingstafel samen te brengen.

Maar voorlopig kijkt iedereen naar iedereen en wordt er tijd gekocht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie