De Wever: 'Pensioenleeftijd moet levensverwachting volgen'

Een verhoging van de pensioenleeftijd is voor N-VA-voorzitter De Wever niet meer dan logisch. ©BELGA

'Als de levensverwachting stijgt, moet de wettelijke pensioenleeftijd omhoog', stelt N-VA-voorzitter Bart De Wever. De verhoging tot 67 jaar in 2030 is voor de Vlaams-nationalisten geen eindpunt.

Met een pleidooi voor een automatische koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting blaast N-VA-voorzitter Bart De Wever de verkiezingscampagne meer leven in.

De kiesgids van De Tijd

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

'Het lijkt me logisch dat we, net zoals in Denemarken, een notioneel systeem installeren. Als de levensverwachting stijgt, moeten de mensen bijvoorbeeld een maand langer werken', verklaarde hij in een debat met sp.a-voorzitter John Crombez voor het VRT-programma 'Terzake'.

Crombez daagde De Wever uit door een tot nog toe onopgemerkt gebleven passage uit het programma van de N-VA voor te lezen. 'Een cruciale voorwaarde om de betaalbaarheid van onze pensioenen te behouden, en zo de solidariteit met de jonge generaties te vrijwaren, is dat de wettelijke pensioenleeftijd de levensverwachting volgt', staat er te lezen.

De Wever kon de stelling alleen maar onderschrijven. 'De wettelijke leeftijd gaat omhoog als de leeftijdsverwachting stijgt. Dat is de enige manier om het systeem betaalbaar te houden', stelde hij. De wettelijke pensioenleeftijd ligt nu op 65 jaar. Door een hervorming van de regering-Michel stijgt hij naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030.

De socialisten pleiten voor een omgekeerde beweging. Zowel de sp.a als de Franstalige PS wil de pensioenleeftijd op 65 jaar houden.

Volgens De Wever is dat onbetaalbaar en hij ging meteen in de aanval. 'Van 1980 tot 2011 hadden de socialisten de minister van Pensioenen. De effectieve leeftijd van uittreden zakte toen naar een dieptepunt van 57 jaar voor mannen en 55 jaar voor vrouwen. Door alle maatregelen zitten we nu net voorbij de 60,5 jaar.'

Effectieve pensioenleeftijd

Volgens de N-VA-voorzitter moet de effectieve pensioenleeftijd tegen 2030 evolueren naar 63 à 64 jaar om de vergrijzing betaalbaar te houden. Niet iedereen zal dus tot 67 jaar of zelfs langer moeten werken. Wie vroeg is beginnen te werken en een loopbaan van 45 jaar heeft, mag van de N-VA nog altijd vroeger stoppen en krijgt een volledig pensioen. Wie later is beginnen te werken, zal wel langer moeten werken.

De Wever wees er nog eens op dat de uitgaven voor de sociale zekerheid door de impact van de vergrijzende bevolking blijven stijgen. Elke maand komen er 10.000 gepensioneerden bij, waardoor de sociale uitgaven tegen 2040 zullen oplopen tot 28,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), bijna 3 procentpunten meer dan nu. In geld van vandaag is dat een extra uitgave van 15 miljard euro, zowat twee keer het volledige budget voor de werkloosheid. 

'We moeten gigantische gaten opstoppen', benadrukte De Wever. 'We kunnen natuurlijk zoals mijnheer Daerden (ex-PS-minister van Pensioenen, red.) een witboek en een zwartboek voorleggen, maar de tekorten zijn daarmee niet weggewerkt.’

'Nu niet nodig'

De N-VA verduidelijkte na het debat nog dat in het partijprogramma het algemene principe staat dat als de levensverwachting tegen 2070 nog stijgt, de wettelijke pensioenleeftijd stapsgewijs en heel geleidelijk mee moet evolueren. 'Maar de pensioenleeftijd nu verhogen is niet nodig. De maatregelen die werden genomen, volstaan. De effectieve pensioenleeftijd zal evolueren naar 63 à 64 jaar tegen 2030 en daarmee komen we in het Europese peloton', luidt het. In Denemarken, Italië, Griekenland, Nederland, Slovakije, Portugal, Finland en Bulgarije bestaat dat systeem nu al, voegt men er bij N-VA aan toe.

De sp.a, maar ook Groen, Open VLD en CD&V wezen de ideeën van De Wever om de officiële pensioenleeftijd verder op te trekken meteen af. De N-VA staat dus geïsoleerd.

Partijkopstuk Theo Francken tweette dinsdagavond laat dat de N-VA de pensioenleeftijd niet zal verhogen.

De Wever somde nog een aantal maatregelen op om de kosten van de vergrijzing te financieren, zoals het beperken van de werkloosheid in de tijd, het schrappen van het brugpensioen en het schrappen van het belastingvoordeel voor de hoogste pensioenen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie