Advertentie

Deur dicht voor regering N-VA-Ecolo

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet.

Het debat tussen Bart De Wever en Jean-Marc Nollet maakte duidelijk dat geen ‘common ground’ te vinden is tussen de N-VA en de groenen. Meteen gaven De Wever en Nollet aan dat ze nooit samen een regering zullen vormen. ‘In geen duizend jaar’, zei de N-VA-voorzitter.

Bij zijn aankomst in Tour & Taxis voor het debat met Ecolo-boegbeeld Jean-Marc Nollet zette N-VA-voorzitter Bart De Wever al meteen de toon voor de televisiecamera’s. ‘Geen regering met Ecolo, met Di Rupo, met de PTB, en als die drie een volksfrontregering gaan maken, denk ik dat we naar het confederalisme moeten gaan.’

In het rechtstreekse duel ging De Wever meteen in de aanval, hij vergeleek de groenen met watermeloenen: ‘groen vanbuiten, rood vanbinnen’. En die lijn hield hij aan. Nollet kreeg het verwijt met zijn klimaatvoorstellen uit te komen bij een krimpscenario voor onze welvaart. ‘Ik ga dat niet laten gebeuren.’

U hebt het niet beter gedaan dan de socialisten.
Jean-Marc Nollet
Ecolo

Nollet deelde ook rake klappen uit. Hij wees op de budgettaire tekorten die niet zijn weggewerkt. ‘U hebt het niet beter gedaan dan de socialisten’, klonk het. Waarna een ingestudeerde oneliner volgde: ‘U gebruikt de recepten van Thatcher, maar hebt de tekorten van Mathot.’

De Wever reageerde bliksemsnel. Hij wees erop dat Ecolo een ‘tsunami van belastingen’ wil, met een - in zijn ogen - onrealistische miljonairstaks als toetje. De Wever goot er meteen ook een communautair sausje over. ‘Want wie betaalt? De Vlamingen. Herverdelen is leuk voor wie ontvangt, maar veel minder voor wie betaalt.’

De Wever zette Ecolo op één lijn met de PS en zelfs met de communisten van PTB/PVDA. ‘U wilt ook terug naar de pensioenleeftijd van 65 jaar en u wilt ook de 32-urenweek met behoud van loon. Doe dan de boeken maar dicht’, aldus De Wever. Toen hij daarop zijn Antwerpse model tegenover het Brusselse model - ‘de erfenis van Ecolo, die daar heeft mee bestuurd’ - plaatste, wist Nollet even niet meer hoe te reageren.

De hoogtepunten uit het debat #DeWeverNollet

Gevaccineerd tegen communisme

Opvallend was wel dat Nollet repliceerde ‘gevaccineerd’ te zijn tegen het communisme, omdat zijn familie ooit vluchtelingen uit Laos heeft opgevangen die voor het communisme waren gevlucht. ‘Dat zal niet in uw debatfiche staan’, merkte hij op. Waarop Nollet de aanval opende op het ‘onwaardige’ discours van Theo Francken over migranten. ‘Ik vind het beschamend’, aldus Nollet.

De Wever antwoordde dat Nollet vanop zijn ‘moral high ground’ de realiteit niet meer ziet. ‘Ik heb geen lessen te krijgen in menslievendheid’, klonk het. Hij verweet Nollet naïviteit. ‘Als iedereen hier mee aan de tafel kan aanschuiven, dan stort onze welvaartsstaat in elkaar’, klonk het.

Herverdelen is leuk voor wie ontvangt, maar minder voor wie betaalt.
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

Nollet repliceerde dat de essentie is dat de groenen en de N-VA er een tegengestelde visie op nahouden, een open versus een gesloten samenleving. ‘De marketing van de angst’, verweet Nollet De Wever.

Het boegbeeld van Ecolo brak tot slot een lans om een positief toekomstproject voor België uit te tekenen, in plaats van het confederalisme te promoten, dat Nollet vergeleek met het brexitmodel. Hij stelde voor werk te maken van een federale kieskring.

De Wever zei verrassend genoeg dat hij geen probleem heeft met een federale kieskring, als dat zou neerkomen op de introductie van het principe ‘one man, one vote’. Het zou betekenen dat alle grendels en dubbele meerderheden worden weggenomen die de Franstalige minderheid in dit land beschermen. En dat ziet De Wever niet gebeuren.

Venus en Mars

Volgens De Wever zijn er twee opties. Ofwel wordt de regering-Michel ‘met hogere ambities’ voortgezet, ofwel moet het confederalisme een ‘eerlijke kans’ krijgen. ‘Dan moet elk zijn eigen bestuur krijgen, zonder dat de factuur naar mij wordt gestuurd, want ik wil niet betalen’, aldus De Wever.

Maar dat de N-VA en Ecolo/Groen samen in een regering stappen, dat sloot zowel De Wever als Nollet uit. ‘Een compromis tussen Mars en Venus zit er niet in’, zei De Wever. ‘En met Ecolo krijg je de PS er gratis bij. In geen duizend jaar’, klonk het vastberaden.

Ook Nollet maakte duidelijk dat hij nooit in een regering zal stappen met de N-VA, omdat de standpunten mijlenver uit elkaar liggen. ‘Wij gaan bruggen bouwen in plaats van muren’, zei hij. Nollet ontweek wel de vraag of hij de premier wordt als Ecolo en Groen samen de grootste politieke formatie van het land worden. ‘Een groene, een man of een vrouw, we zullen zien’, glimlachte hij.

Hoewel het debat hard tegen onzacht was, nodigde De Wever Nollet alsnog uit om binnenkort de marathon in Antwerpen te komen lopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie