nieuwsanalyse

Electoraal wapengekletter tussen Michel en De Wever

Premier Charles Michel en zijn woordvoerder begeven zich in Davos op glibberige paden. ©BELGA

‘Bangmakerij’, noemt Bart De Wever de aanval van premier Charles Michel (MR) op de N-VA. Vanuit Davos zette Charles Michel de N-VA en de PS weg als de ‘as van de shutdown’.

Sinds de val van de regering verslechtert de verstandhouding tussen premier Charles Michel en N-VA-voorzitter Bart De Wever zienderogen, maar nu halen de twee tenoren voor het eerst hard uit naar elkaar.

Michel liet vanuit Davos weten dat hij ‘geshockeerd’ is door de uitspraak van kandidaat-premier Jan Jambon (N-VA) in De Tijd dat hij de onbestuurbaarheid van België niet zo erg zou vinden. ‘Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak’, zei Jambon.

De N-VA schuift het confederalisme, waarbij Vlaanderen en Wallonië hun eigen beleid zouden kunnen uitstippelen, weer naar voor nadat PS-voorzitter Elio Di Rupo had aangekondigd dat de Franstalige socialisten zich opmaken voor een ‘reconquista’, een herovering.

Commedia dell'arte

‘Ik stel de laatste weken opnieuw een vorm van theater vast, van een commedia dell’arte tussen de N-VA en de PS’, merkte Michel in Davos op. ‘De PS is de beste electorale agent van de N-VA en de N-VA is de beste electorale agent van de PS, wat ik betreur’, zei hij.

Een stem voor de N-VA of de PS is volgens Michel een keuze voor chaos, want de N-VA en de PS willen niet samen besturen. ‘De PS en de N-VA samen, dat is een as van blokkering’, denkt Michel.

Het dreigt te leiden tot de onbestuurbaarheid van het land, waarschuwt Michel, die overigens niet wil zeggen of hij opnieuw kandidaat-premier is. Het is niet uit te sluiten dat Michel de Europese lijst gaat trekken.

Verantwoordelijke partij

De Wever noemde de uithaal van Michel ‘bangmakerij van de Vlaamse kiezer’. Volgens De Wever heeft de N-VA de jongste jaren bewezen dat ze een verantwoordelijke partij is die het mogelijk maakte dat de noodzakelijke hervormingen werden doorgevoerd.

De Wever snapt dan ook niet dat de premier zich nu tegen de N-VA keert. 'De commedia dell'arte zit bij de liberalen, die een keuze moeten maken. Op de N-VA hakken betekent dat men met de PS in een regering zal eindigen, zo eenvoudig is het. Wenst men dat niet, dan brengen de verklaringen van Michel niet veel zoden aan de dijk’, zegt De Wever.

Choc des idées

De N-VA-voorzitter herhaalde dat zijn partij federaal wil blijven besturen na 26 mei, het liefst met een omslag naar het confederalisme in het regeerakkoord. ‘Als dat niet lukt, dan zal men op een N-VA met een hoog ambitieniveau stuiten’, klonk het.

De Wever noemt meteen enkele concrete eisen. ‘Het ordeboekje zal vol staan op vlak van veiligheid, migratie en sociaaleconomische hervormingen’, zegt hij. ‘We willen dat België de voortrekker wordt van een totaal ander migratiebeleid.’

Maar liefst van al wil De Wever confederalisme, herhaalde hij. ‘Als er een choc des idées komt, waaruit het licht groeit dat een confederale hervorming goed zou zijn voor Wallonië en Vlaanderen, dan omarmen we dat’, luidt het.

Deurmat

De PS raadt in een reactie de premier aan dringend wat te rusten. De Franstalige socialisten herinneren eraan dat de Franstalige liberalen als enige Franstalige partij vier jaar lang in een coalitie met de N-VA hebben gezeten. ‘Michel lijkt te vergeten dat de MR vier jaar de deurmat van de N-VA heeft gespeeld, en dat hij alle sociale afbraak zomaar heeft aanvaard’, haalde de PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie