Advertentie

Groen wil 2 miljard euro opbrengst uit vermogensbelasting

De Vlaamse groenen zien in het vermogenskadaster de oplossing om de lasten op arbeid te verlagen. ©BELGA

Groen pleit voor de invoering van een taks op het rendement van alle vermogens van meer dan 1 miljoen euro. In ruil zou de effectentaks verdwijnen.

In de Wetstraat ontstaat een opgefrist links front om vermogens harder te belasten. Groen hield maandag een hernieuwd pleidooi voor een vermogensregister, als opstap naar een miljonairstaks. De partij mikt op een vermogenswinstbelasting voor wie meer dan 1 miljoen euro bezit. De sp.a pleitte afgelopen weekend voor een belasting op de meerwaarden op aandelen en op huurinkomsten.

Het idee van een vermogenskadaster waart al jaren door de Wetstraat. Alle linkse partijen, de PS op kop, zijn er voorstander van. Maar het kwam er nooit van, omdat alle andere partijen rabiaat tegen zijn. Vooral de liberaal getinte partijen gruwen ervan. Nu Ecolo en Groen goed scoren in de peilingen, groeit het geloof in de invoering.

De Vlaamse groenen zien in het vermogenskadaster de oplossing om de lasten op arbeid te verlagen. Ze willen een verhoging van de nettolonen financieren door een extra bijdrage van de hoogste vermogens, klinkt het in de verkiezingsplannen, die de partij gisteren nog eens samenvatte. ‘De 10 procent rijksten bezit de helft van het vermogen. Die sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.’

Op Radio 1 legde Vlaams parlementslid Bjorn Rzoska dinsdagmorgen uit dat het gaat om een belasting op het rendement van vermogen, die dus bovenop het huidige niveau van roerende voorheffing zou komen. Hoe hoog de extra tarieven moeten worden, wil Groen nog niet zeggen. Maar volgens Rzoska moet de taks 2 miljard euro opbrengen, waarmee dan lasten op arbeid kunnen worden verlaagd.

Volgens data van de nationale bank betaalden Belgische gezinnen in 2017 voor 52,7 miljard euro belastingen op hun inkomen. Daar kwamen nog eens voor 69 miljard euro sociale bijdragen op lonen bovenop.

Miljonairstaks

Het vermogenskadaster is een voorwaarde voor de invoering van een taks op het rendement op alle vermogens van meer dan 1 miljoen euro. Daarvoor wordt ook vastgoed meegerekend, verduidelijkt de partijwoordvoerder, al worden leningen voor de aankoop van een woning in mindering gebracht. In ruil voor de taks verdwijnt de effectentaks, die er in 2018 onder de regering-Michel kwam, weer. Die taks op effectenrekeningen - aandelen, obligaties en beleggingsfondsen - van minstens 500.000 euro leverde 226,4 miljoen euro op.

226 miljoen euro
Effectentaks
De taks op effectenrekeningen - aandelen, obligaties en beleggingsfondsen - van minstens 500.000 euro leverde 226,4 miljoen euro op.

Groen en zusterpartij Ecolo dienden begin dit jaar ook een wetsvoorstel in voor de oprichting van een vermogenskadaster. Daaruit blijkt dat de groenen gaan voor een zo ruim mogelijke invulling, met alle vastgoed en gronden, spaarrekeningen, aandelen, obligaties, schulden, levensverzekeringen en alle niet-beursgenoteerde participaties.

In het buitenland bestaan voorbeelden van een vermogenskadaster, maar in België ligt dat erg gevoelig. De fiscus kreeg de voorbije jaren wel steeds meer tools in handen om uw financiële situatie in kaart te brengen. Een meldpunt bij de Nationale Bank geeft voor alle Belgen aan bij welke banken ze een rekening hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft de fiscus inzage in hoeveel geld mensen op hun rekeningen hebben staan.

In de pijplijn zit ook een nieuw register dat inzage biedt in de begunstigden van vennootschappen of stichtingen die in België zijn opgericht. Bovendien is er toenemende internationale informatie-uitwisseling over belastingplichtigen, bijvoorbeeld tussen België, Luxemburg, Zwitserland en Monaco. De invoering van de effectentaks leidde al tot onrust, omdat de vrees was dat die de aanzet zou zijn tot de invoering van een echt kadaster.

Burn-outs

Een ander opmerkelijk voorstel van Groen is belastingkortingen voor bedrijven die erin slagen het aantal burn-outs terug te dringen tot onder het gemiddelde van hun sector. ‘Ons land betaalt al meer dan 8 miljard euro aan ziekte en invaliditeit. Als we niets doen, gaat het tegen 2022 naar 10 miljard’, zegt Groen. België telt bijzonder veel landurig zieken. Midden vorig jaar zaten 415.000 mensen langer dan een jaar thuis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie