Advertentie
nieuwsanalyse

N-VA mikt op belastingverlaging voor middenklasse

Als het van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt afhangt, wordt de roerende voorheffing, de belasting die onder meer op dividenden wordt betaald, verlaagd naar 20 procent. ©Photo News

Met het schrappen van de belastingschijf van 45 procent en het verlagen van de roerende voorheffing zet de N-VA in op de betere middenklasse. Over besparingen blijft de partij voorzichtig.

‘Het volgende regeerakkoord moet meer ambitie uitstralen’, stelde kandidaat-premier Jan Jambon op een persconferentie van de N-VA over haar sociaal-economisch programma. Die ambitie bestaat er volgens de Vlaams-nationalisten in dat het huidige beleid wordt verdergezet, maar dan verregaander.

Het opvallendste N-VA-voorstel is een nieuwe belastingverlaging, die de belastingschijf van 45 procent schrapt. Elke euro tussen een jaarinkomen van 23.390 en 40.480 euro - voor een werknemer is dat het maandloon tussen 1.680 en 2.908 euro bruto - wordt tegen dat tarief belast.

Vooral de rijkere helft van de middenklasse en de hoge lonen profiteren van het schrappen van de belastingschijf van 45 procent.
Michel Maus
Fiscalist

Als het tarief daalt naar 40 procent, zien werknemers hun nettoloon stijgen. ‘Het is een maatregel waar vooral de rijkere helft van de middenklasse en de hoge lonen van profiteren, want de laagste lonen vallen in mindere mate of zelfs niet onder die schijf. En de gepensioneerden evenmin’, zegt de fiscalist Michel Maus.

Bij de N-VA is te horen dat de taxshift van de regering-Michel vooral gericht was op de lage lonen en dat de partij nu iets wil doen voor de middenklasse.

Roerende voorheffing

Ook met de verlaging van de roerende voorheffing, de belasting die onder meer op dividenden wordt betaald, mikt de N-VA op de betere middenklasse. Die taks werd met de N-VA in de regering verhoogd tot 30 procent.

Maar als het van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt afhangt, wordt ze verlaagd naar 20 procent. ‘Door de verhoging brengt de taks nu minder op, want beleggers kiezen voor minder belaste alternatieven zoals vastgoed. Dat kan tot een zeepbel leiden en daarom moet het tarief van de roerende voorheffing opnieuw naar beneden.’

Ook voor ondernemend Vlaanderen wil de N-VA met de invoering van een ondernemersaftrek een inspanning doen. Die belastingaftrek helpt ondernemers die niet met een vennootschap werken en dus ook niet van de verlaging van de vennootschapsbelasting profiteren. Het gaat vooral over kleine zelfstandigen. Ook wil de partij de fiscale vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden naar andere spaarproducten zoals pensioensparen.

Werkloosheidsuitkeringen

De partij wil dat periodes van langdurige werkloosheid of van brugpensioen ook niet meer meetellen voor de berekening van het pensioen.

Zulke maatregelen kosten geld. Zo wordt de kostprijs van de schrapping van de 45 procentschijf in de personenbelasting op 2 miljard euro geraamd. De Vlaams-nationalisten plaatsen daar enkele besparingen tegenover, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en de afschaffing van het brugpensioen. De partij wil dat periodes van langdurige werkloosheid of van brugpensioen ook niet meer meetellen voor de berekening van het pensioen.

Die maatregelen zullen evenwel niet volstaan om het gat in de begroting te dichten. Voor dit jaar wordt een tekort van 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) verwacht, ofwel zo’n 7 miljard euro. De komende jaren zal dat tekort door toedoen van de vergrijzing en de stijgende pensioenlasten verder stijgen. Concrete besparingen stelt de N-VA daar niet tegenover, behalve het aanhouden van de beperkte groei van de uitgaven in de gezondheidszorg - 1,5 procent boven op de inflatie - en efficiëntiewinsten op de werking van de overheid.

Loonoverleg

Volgens de N-VA kan de oplossing voor het begrotingsprobleem enkel van meer jobs komen. Daarom leggen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Kamerlid Zuhal Demir een reeks federale arbeidsmarkthervormingen op tafel. Naast het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het stoppen met brugpensioen gaat het over een flexibelere arbeidsmarktregeling en een gedecentraliseerd loonoverleg. Dat laatste betekent dat de bedrijven en sectoren meer vrijheid krijgen om de lonen vast te leggen of om flexibeler te werken.

Met de focus op jobs lijkt de N-VA er zich voor te hoeden kleur te moeten bekennen over moeilijke besparingen.

‘Met die maatregelen moet Vlaanderen van een tewerkstellingsgraad van 75 naar 80 procent kunnen stijgen en Wallonië en Brussel moeten het niveau van Vlaanderen vandaag kunnen halen. Dat levert samen 400.000 banen op die ons begrotingstekort helpen weg te werken’, zegt Muyters. Het zou een straffe stoot zijn om dat in één legislatuur te verwezenlijken, want in de huidige kwamen er 230.000 jobs bij en dat was al een historisch record.

Met de focus op jobs lijkt de N-VA er zich voor te hoeden kleur te moeten bekennen over moeilijke besparingen en vermijdt ze kiezers voor het hoofd te stoten. Dat staat in schril contrast met vijf jaar geleden, toen de N-VA wel moeilijke besparingen op tafel legde. Het ging toen onder meer over de indexsprong en het verhogen van de belastingen op vervuiling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie