N-VA: 'Weg met belastingschijf van 45 procent en lagere roerende voorheffing'

Jan Jambon, de kandidaat-premier van de N-VA. ©BELGA

Met belastingverminderingen, zoals het schrappen van de belastingschijf van 45 procent en een verlaging van de roerende voorheffing, wil de N-VA meer jobs creëren en de economie stimuleren.

De N-VA heeft donderdagmiddag haar sociaal-economisch programma voor de verkiezingen van 26 mei gepresenteerd. Centraal staan enkele belastingverlagingen, zoals het schrappen van het tarief van 45 procent in de personenbelasting, de belasting die werknemers op hun loon betalen.

'We willen de schijf van 45 procent schrappen, zodat werknemers langer aan het tarief van 40 procent worden belast en zo een hoger nettoloon overhouden', zegt Johan Van Overtveldt, voormalig minister van Financiën en Europees lijsttrekker voor de N-VA. De maatregel kost zo'n 2 miljard euro, maar het moet er volgens de N-VA toe leiden dat meer mensen aan de slag gaan.

Stopzetten werkloosheidsuitkeringen

Andere maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, zijn het stopzetten van werkloosheidsuitkeringen voor wie ze al langer dan twee jaar krijgt en het schrappen van het brugpensioen. Als het van de N-VA afhangt, kan vanaf 2020 niemand nog in het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) stappen.

'Met onze maatregelen hopen we de Belgische werkzaamheidsgraad op te krikken van 70 naar 75 procent', zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Vlaanderen moet van hem van 75 naar 80 procent kunnen stijgen, Wallonië en Brussel moeten 75 procent kunnen halen. 'Dat betekent dat zo'n 400.000 mensen meer dan vandaag moeten werken', zegt hij.

Met onze maatregelen hopen we de Belgische werkzaamheidsgraad op te krikken van 70 naar 75 procent.
Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk

Meer mensen aan de slag is het antwoord van de N-VA op het begrotingsprobleem. 'Als we een werkzaamheidsgraad van 75 procent halen, krijgt de overheid 7 miljard euro meer inkomsten binnen. Op die manier komt een begrotingsevenwicht binnen handbereik', stelt Van Overtveldt. 'Daarnaast zullen we ook de uitgaven onder controle moeten houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uitgaven in de zorg niet sneller mogen stijgen dan vandaag.'

20 procent voorheffing

Daarnaast pleit Van Overtveldt voor het verlagen van de roerende voorheffing, de belasting die onder meer op dividenden wordt betaald. Onder de regering-Michel werd die verhoogd tot 30 procent. 'We slaan daar mea culpa voor, maar in een regering moet je soms compromissen maken', zegt hij.

De volgende regering moet nog meer ambitie tonen.
Jan Jambon
Kandidaat-premier N-VA

Door de verhoging van de roerende voorheffing liggen de inkomsten nu evenwel lager dan voordien, want volgens Van Overtveldt verkiezen veel investeerders nu vastgoed omdat de belastingen daar lager liggen. Het sterkt hem in zijn overtuiging dat het tarief moet dalen in de richting van 20 procent.

Jan Jambon, die kandidaat-premier is, benadrukte nog eens zijn ambities. ‘De afgelopen vijf jaar hebben we een uit de kluiten gewassen herstelbeleid gevoerd en dat heeft vruchten afgeworpen. De volgende regering moet nog meer ambitie tonen. Daarvoor is sterk leiderschap nodig. Ik ben bereid om die taak op mij te nemen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie