Van Overtveldt (N-VA): ‘Europa zal Arco-regeling nooit goedkeuren'

CD&V wil een vergoeding voor de Arco-coöperanten opnieuw inschrijven in een nieuw regeerakkoord. De N-VA en Open VLD zien daar het nut niet van in. ©BELGA

Het heeft weinig zin om een regeling voor de Arco-spaarders in een nieuw regeerakkoord op te nemen omdat Europa toch niet akkoord zal gaan. Dat zeggen de kopstukken Johan Van Overtveldt (N-VA) en Alexander De Croo (Open VLD).

Van Overtveldt, de gewezen minister van Financiën, ging donderdagochtend op Radio 1 in debat met Hendrik Bogaert, de West-Vlaamse CD&V-lijsttrekker voor de Kamer.

De kiesgids van De Tijd

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

Een regeling voor de gedupeerde coöperanten van Arco, die hun geld verloren in de nasleep van de bankencrisis, was door hun partijen beloofd in het regeerakkoord van Michel I. Door verzet van de Europese Commissie en de koppeling met de beursgang van Belfius, die er niet kwam, raakte het dossier niet opgelost.

Arco, de financiële arm van het toenmalige ACW, (het huidige Beweging.net), was een belangrijke aandeelhouder van Dexia. De coöperanten hebben, zonder intresten, 1,5 miljard euro te goed.

Arrest

Je mag in het regeerakkoord schrijven wat je wilt, maar een akkoord van Europa zal er niet komen.
Johan Van Overtveldt
Ex-minister van Financiën

CD&V blijft erbij dat een vergoeding voor de Arco-coöperanten mogelijk moet zijn. ‘Belofte maakt schuld’, zei Bogaert meermaals. Hij stelt zijn hoop op een recent arrest van het Gerecht van de Europese Unie dat daarvoor volgens hem ‘het licht op groen’ zet.

Van Overtveldt is het daar niet mee eens. ‘Over dat Europees arrest bestaan veel misverstanden. Het arrest fluit de Europese Commissie maar op één punt terug: ze heeft haar bevoegdheid overtreden door te zeggen dat er geen regeling gemaakt mocht worden voor de Arco-coöperanten. Maar als er een nieuwe regeling komt, zal die nog altijd door Europa getoetst moeten worden aan de regels voor staatssteun en gelijkberechtiging.’

De Croo

Van Overtveldt verwacht dat elke regeling door Europa afgewezen wordt omdat die anders de deur zou openzetten voor financiële claims van gedupeerde beleggers in tal van andere dossiers in heel Europa. ‘Men moet nu eens duidelijk zeggen dat het geld van (de christelijke arbeidersbeweging) Beweging.net zal moeten komen’, zegt hij. ‘Je mag in het regeerakkoord schrijven wat je wilt, maar een akkoord van Europa zal er niet komen.’

Zoals het nu ligt, zal het niet evident zijn een oplossing voor Arco te vinden. Dat kan alleen als er een stevige tussenkomst is van Beweging.net.
Alexander De Croo
Vicepremier Open VLD

Liberaal kopstuk Alexander De Croo sloot zich even later bij dat standpunt aan. 'De bezwaren van het Grondwettelijk Hof over discriminatie van aandeelhouders gelden nog altijd', zegt hij. 'Zoals het nu ligt, zal het niet evident zijn een oplossing voor dit dossier te vinden. Dat kan alleen als er een stevige tussenkomst is van Beweging.net'.

Kristof Calvo (Groen) draaide rond de hete Arco-brij heen met de oproep om vooral 'snel duidelijkheid' te bieden aan de Arco-gedupeerden. 'We begrijpen wel dat dit voor CD&V een heel belangrijk punt is', zei Calvo.

De belangenvereniging ArcoClaim klaagde woensdag nog de politieke stilte rond het Arco-dossier aan. De organisatie roept de Arco-kiezers op 'goed na te denken' aan wie ze hun stem geven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie