Advertentie

Vooral migratie veroorzaakt politieke tweedeling

Het aanbod aan politieke partijen speelt onvoldoende in op de standpunten van de kiezers, zeggen politicologen op basis van een bevraging. ©BELGA

Het sterk verschillende stemgedrag van Vlamingen en Franstaligen is geen reflectie van sterk uiteenlopende wereldbeelden, leert nieuw onderzoek. Als Vlamingen ergens duidelijk rechtser over denken, is dat vooral over migratie.

Een rechts Vlaanderen en een links Wallonië, dat is het eenvoudige beeld dat uit de verkiezingsuitslag naar voren lijkt te komen. Maar een bevraging van meer dan 6.500 kiezers aan weerszijden van de taalgrens levert een veel genuanceerder beeld op.

5,56
Score
Op een schaal van 0 (links) tot 10 (rechts) scoort de gemiddelde Vlaming 5,56 en de gemiddelde Waal 4,97. Beide scores bevinden zich dus behoorlijk in het centrum.

Volgens een onderzoek van RepResent, een consortium van politicologen van de KU Leuven, VUB, UCL, ULB en UA, houden Vlamingen en Walen er over de meeste thema’s nochtans gelijklopende standpunten op na.

Volgens de krant De Standaard, die woensdag over het onderzoek bericht, willen Vlamingen en Walen in grote mate dat grote vermogens meer worden belast, dat er evenveel vrouwen als mannen in de regering zitten en dat er een minimumpensioen van 1.500 euro komt. Ook over het openhouden van kerncentrales, het opsluiten van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen in afwachting van hun terugkeer of het bijhouden van vingerafdrukken in een centrale databank zijn beide bevolkingsgroepen het grotendeels eens.

Centrum

Er zijn wel iets meer Vlamingen gewonnen voor de rechtse standpunten, waardoor ze gemiddeld genomen als ‘rechtser’ kunnen worden beschouwd. Maar heel groot zijn de verschillen niet: op een schaal van 0 (links) tot 10 (rechts) scoort de gemiddelde Vlaming 5,56 en de gemiddelde Waal 4,97. Beide scores bevinden zich dus behoorlijk in het centrum.

Migratie is de uitzondering op de regel: daar toont de Vlaming zich uitgesproken rechtser, en is hij het bijvoorbeeld eens met het voorstel om het verlenen van onderdak aan transmigranten strafbaar te maken. Ook opmerkelijk is dat een verdere staatshervorming voor de meeste Vlamingen en Walen niet hoog op de prioriteitenlijst staat.

Dat er zo sterk voor extreme partijen en voor een blanco stem gekozen werd, heeft volgens de onderzoekers veel te maken met het aanbod aan politieke partijen. Er zijn weinig of geen partijen die rechtse en progressieve standpunten of linkse en conservatieve standpunten verenigen. Het Vlaams Belang combineert dan weer wel linkse economische standpunten met een hard migratiebeleid en profiteert daarvan. Het gevolg: ‘Walen stemmen gemiddeld linkser dan ze denken, Vlamingen rechtser’, zegt Stefaan Walgrave van de UA in De Standaard.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie