Advertentie
Advertentie
analyse

Waar staat Vlaams Belang sterk? Niet altijd waar u verwacht

©Photo News

Voor het eerst heeft De Tijd de verkiezingsresultaten op het sociaal-economische profiel van de gemeenten gelegd. Conclusie? Vlaams Belang scoort in plattelandsgemeenten waar veel mensen werken, maar niet veel verdienen. Hun kiezers vrezen migratie, eerder dan dat ze er last van hebben.

Waar vinden de politieke partijen hun sterkte? We weten dat de N-VA traditioneel sterk scoort in het Antwerpse, de liberalen in hartje Oost-Vlaanderen en CD&V in delen van West-Vlaanderen en Limburg. In veel Vlaamse gemeenten kwam zondag het Vlaams Belang als grootste partij uit de stembus.

Voor het eerst maakt De Tijd een grondige analyse door de verkiezingsresultaten te koppelen aan de sociaal-economische profielen van de Vlaamse gemeenten. Zo kan worden nagegaan of de stereotypen kloppen en Open VLD bijvoorbeeld statistisch beter scoort in rijke gemeenten, of het Vlaams Belang in gemeenten met veel migranten. In het onderzoek zijn alleen correlaties van meer dan 0,2 in overweging genomen. Volgens politoloog Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen) is dat een ‘zinvolle ondergrens.’

Advertentie

De hoogste correlaties zijn te vinden als we de gemeenten ordenen van arm naar rijk. Dan blijkt dat zondag het Vlaams Belang en CD&V vooral sterk scoorden in gemeenten waar de inwoners gemiddeld een vrij laag inkomen hebben. Het omgekeerde geldt voor Groen, dat statistisch meer dan de N-VA of Open VLD zijn sterkte in rijke gemeenten vond.

Een andere tweedeling blijkt de kloof tussen de stad en het platteland. Als de resultaten worden afgezet tegen de bevolkingsdichtheid, blijkt dat Groen de partij van de stad is en CD&V die van het platteland. De enige andere vermeldenswaardige correlatie geldt opnieuw voor het Vlaams Belang. Ook die partij scoorde bovenmatig sterk op het platteland. We zien dat ook als we kijken naar de vijftig gemeenten waar partijen hun beste resultaten haalden.

©Mediafin

Diezelfde oefening over de vijftig topgemeenten maakt het mogelijk te zien of partijen konden scoren in gemeenten waar ze dat vijf jaar geleden niet deden. Voor inkomen levert dat het helderste beeld op. Het toont dat vooral de sp.a en CD&V resultaten halen in de arme gemeenten, Vlaams Belang al wat meer naar de middenklassegemeenten opschuift en vooral de N-VA, Open VLD én Groen scoren in de rijkste gemeenten. 

©Mediafin

Tot slot werd bekeken hoeveel mensen met een migratieachtergrond in de gemeentes wonen. Daaruit blijkt dat Groen sterk scoort in gemeenten met veel migranten, maar CD&V en het Vlaams Belang in gemeenten met weinig migratie. Dat suggereert dat het eerder de vrees is voor migratie die mensen naar het Vlaams Belang leidde, dan de wrevel over bestaande migratie. Dat leest niet als het beeld van de Antwerpse volkswijk waar de partij klassiek haar sterkte vond, maar als het beeld van een West-Vlaamse of Oost-Vlaamse plattelandsgemeente.

©Mediafin

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie