Zwaar ontspoorde sociale uitgaven wegen op regeringsvorming

Het tekort in de sociale zekerheid ontspoort. ©Photo News

Het tekort in de sociale zekerheid is veel groter dan de regering-Michel aanvankelijk had begroot. De komende jaren wordt de situatie nog veel prangender.

Volgens de begroting die de regering-Michel voor 2019 neerlegde, moesten de inkomsten en de uitgaven in de sociale zekerheid min of meer in evenwicht zijn. Uit een tussentijds rapport blijkt dat er een gat van 1,45 miljard euro in de sociale zekerheid zit.

Het tussentijdse rapport, waarover de krant Le Soir donderdag schrijft en dat De Tijd intussen ook kon inkijken, wordt donderdag besproken door de sociale partners in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Minder inkomsten

De inkomsten liggen 461 miljoen euro lager dan verwacht. Dat komt vooral doordat een aantal regeringsmaatregelen niet zijn uitgevoerd. De regering-Michel werd in het najaar verlamd door de crisis rond het migratiepact, die uiteindelijk tot de val van de federale ploeg leidde.

461 miljoen
Lagere inkomsten
De inkomsten liggen 461 miljoen euro lager dan verwacht, vooral doordat een aantal regeringsmaatregelen niet zijn uitgevoerd.

Zo werd een belangrijk deel van de jobdeal, zoals het sneller laten dalen van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, niet uitgevoerd. In de ontslagnemende regering wordt de schuld bij de N-VA gelegd, omdat die uit de regering verdween. Daardoor konden de hervormingen niet worden uitgevoerd.

De N-VA betwist dat. 'Alles wat we tijdens de begrotingsbesprekingen hebben beslist en geld kostte, werd uitgevoerd. Alles wat geld moest opbrengen niet', klinkt het. Volgens de Vlaams-nationalisten wilden hun voormalige coalitiepartners geen moeilijke maatregelen meer nemen.

Hogere uitgaven

Dossier: Verkiezingen
Verkiezingen 2019

Op de hoogte blijven van het meest recente nieuws over de regeringsvorming? Lees dan meer op de dossierpagina over de verkiezingen. 

De uitgaven liggen dan weer 994 miljoen hoger dan begroot. Dat is onder meer het gevolg van het uitkeren van de welvaartsenveloppe om de laagste uitkeringen en pensioenen te verhogen en van hogere uitgaven in de gezondheidszorg. Doordat de regering ontslagnemend is, is er weinig animo om die toename af te remmen.

De komende jaren wordt het probleem alleen maar erger. Door de impact van de vergrijzing stijgen de uitgaven van de pensioenen en de gezondheidszorg. Tegen 2024, het einde van de legislatuur, bedraagt het tekort in de sociale zekerheid al meer dan 6 miljard euro. Dat is zowat het volledige budget van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen voor tijdskrediet uitbetaalt.

Slecht nieuws voor onderhandelaars

De cijfers zijn bijzonder slecht nieuws voor de partijen die moeten onderhandelen over de volgende federale regering. Voor volgend jaar bedraagt het gat in de begroting sowieso al 10 miljard euro en door de slechte cijfers van de sociale zekerheid wordt het allicht alleen maar groter.

994 miljoen
Hogere uitgaven
De uitgaven liggen 994 miljoen euro hoger dan begroot.

Verschillende partijen zien in de cijfers een wake-upcall. 'We moeten elkaar in de ogen kijken en beslissingen nemen', klinkt het. Zowel de N-VA als Open VLD ziet in de cijfers een bewijs dat nieuwe hervormingen en bijkomende besparingen in de sociale zekerheid onvermijdelijk zijn.

Voor de socialisten is het oplopende tekort dan weer het gevolg van het regeringsbeleid. Sp.a-voorzitter John Crombez heeft het over een bewuste politieke keuze van de regering-Michel om het tekort te laten ontsporen. Hij spreekt over 'starve the beast', het bewust creëren van tekorten om zo besparingen te verantwoorden. 

De federale regeringsvorming zit voorlopig totaal geblokkeerd. De PS weigert categoriek om met de N-VA te praten, de Vlaams-nationalisten willen alleen met de Franstalige socialisten spreken als het confederalisme op tafel komt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie