Nieuwe Amerikaanse president Biden: 'Onenigheid mag niet leiden tot verdeeldheid'

Joe Biden legde woensdag de eed af als Amerikaans president. ©AFP

De Democraat Joe Biden heeft officieel de eed afgelegd als de 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

Bij zijn eerste speech als Amerikaans president riep Joe Biden vooral op tot rust en eenheid. 'We gaan haast maken, want er is veel werk te doen. Het coronavirus eiste in één jaar meer Amerikaanse levens dan in de Tweede Wereldoorlog.' Daarnaast bedankte hij ook Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident met wie hij de komende vier jaar zal besturen.

Biden stelde zijn missie duidelijk: 'Amerika samenbrengen en het volk verenigen. Ik leg mijn hele ziel in die opdracht. Laat ons stoppen met roepen naar elkaar, maar toenadering zoeken. Luister naar elkaar en kijk naar elkaar. Politiek hoeft geen razend vuur te zijn, een discussie niet de aanleiding voor oorlog.'

Biden beklemtoonde wel dat de 'democratie heeft gezegevierd' met de vreedzame machtsoverdracht die woensdag plaatsvond, ondanks het geweld dat eerder deze maand plaatsvond aan het Capitool.

Hij richtte zich ook tot de aanhangers van zijn voorganger Donald Trump. 'Wie niet akkoord gaat: so be it. Dat is democratie, dat is Amerika. Maar onenigheid mag niet leiden tot verdeeldheid. Ik ben een president voor alle Amerikanen, en ik zet me even hard in voor wie voor mij gestemd heeft als voor wie niet voor mij gestemd heeft.'

Democratie

Onze geschiedenis is een constante strijd geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn, en de harde, lelijke realiteit dat racisme en angst ons lang hebben verscheurd.
Joe Biden
Amerikaanse president

Biden verklaarde dat de VS er altijd in geslaagd zijn verdeeldheid te overwinnen. 'Ik weet dat de krachten die ons verdelen diep zijn en dat ze echt zijn. Maar ik weet ook dat ze niet nieuw zijn. Onze geschiedenis is een constante strijd geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn, en de harde, lelijke realiteit dat racisme en angst ons lang hebben verscheurd.'

'Eenheid' was het sleutelwoord in Bidens toespraak. 'Met eenheid kunnen we dingen veranderen. We kunnen misstanden rechtzetten. We kunnen mensen aan het werk zetten en onze kinderen op veilige scholen les laten volgen. We kunnen het dodelijke virus overwinnen. We kunnen wie werkt belonen, de middenklasse weer opbouwen en de gezondheidszorg voor iedereen veilig maken. We kunnen rassenrechtvaardigheid creëren en we kunnen Amerika weer de leidende kracht voor het goede maken in de wereld.'

Hij greep zijn eerste publieke speech ook aan om een boodschap naar de rest van de wereld te sturen. 'Amerika is op de proef gesteld, maar we zijn er sterker uitgekomen. We zullen onze allianties herstellen en ons opnieuw met de wereld bezighouden', zei hij, verwijzend naar het protectionistische beleid van Trump. Hij beloofde een 'sterke en betrouwbare partner' te zijn voor 'vrede, vooruitgang en veiligheid'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie