Dossier

Alles over het zomerakkoord

De fe­de­ra­le re­ge­ring van pre­mier Char­les Mi­chel be­reik­te op 26 juli 2017 een ak­koord over een ver­nieuw­de fis­ca­li­teit, de be­gro­ting en een reeks so­ci­aal-eco­no­mi­sche her­vor­min­gen. De Tijd wijdde er een extra bijlage aan, en volgt het verdere nieuws op.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.