Dossier

Alles over het zomerakkoord

De fe­de­ra­le re­ge­ring van pre­mier Char­les Mi­chel be­reik­te op 26 juli 2017 een ak­koord over een ver­nieuw­de fis­ca­li­teit, de be­gro­ting en een reeks so­ci­aal-eco­no­mi­sche her­vor­min­gen. De Tijd wijdde er een extra bijlage aan, en volgt het verdere nieuws op.

Gesponsorde inhoud