shareholder

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

©Care Property

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vrijdag 27 april 2018 om 10 uur, (“BAV I”) (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt op BAV I, een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 16 mei 2018 om 10 uur (“BAV II”))

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de “Vennootschap” of “CP Invest”) worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “BAV”) bij te wonen die zal worden gehouden op vrijdag 27 april 2018 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over onderstaande agenda en voorstellen van besluit.

Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om (i) de statuten in overeenstemming te brengen met de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, (ii) het doel te verruimen tot beleggingen in onroerende goederen die bestemd zijn of aangewend worden voor woonzorg of gezondheidszorg, (iii) de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen en de verwerving van eigen aandelen uit te breiden (iv) de bijzondere aandelen te schrappen, (v) een aantal punctuele wijzigen in de statuten aan te brengen en (vi) een aantal clausules opgenomen in de managementovereenkomsten en de kredietovereenkomsten aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

TITEL A STATUTENWIJZIGING

1. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen (“W.Venn.”) met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die werd vastgesteld per 28 februari 2018.

2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva per 28 februari 2018.

3. Voorstel om artikel 3 van de statuten door de hierna volgende tekst te vervangen: “De vennootschap heeft als uitsluitend doel,

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud