ARGENTA-FUND - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN ARGENTA-FUND

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht - Maatschappelijke zetel: Boulevard du Prince Henri 29 - L-1724 Luxemburg - R.C.S. Luxembourg B 26881 (het “Fonds”)

Geachte aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van het Fonds (de “Raad”) deelt u hieronder belangrijke informatie mee over uw belegging in ARGENTA-FUND.

In deze brief willen we u de verduidelijkingen voorstellen die zijn aangebracht aan de nieuwe communicatiemiddelen voor aandeelhouders zoals opgenomen in de volgende update van de prospectus van het Fonds (de “Prospectus”).

Verduidelijking van de communicatiemiddelen van bepaalde gebeurtenissen in het Fonds die de beleggers aanbelangen

De Raad heeft besloten te verduidelijken dat vanaf de datum van publicatie van dit bericht, alle informatie bestemd voor beleggers voortaan onder hun aandacht zal worden gebracht door een bericht te sturen naar de aandeelhouders die zijn geregistreerd in het register van het Fonds, en door publicatie van het bericht op de websites www.argenta.lu en www.argenta.be.

De Prospectus met de bovenstaande wijzigingen is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds.

Alle netto inventariswaarden zijn beschikbaar op de website
www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo. De prospectus van 15 februari 2021 en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website www.argenta.be.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke -vertegenwoordiger.

De Raad van bestuur
van ARGENTA-FUND