ARGENTA-FUND - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Boulevard du Prince Henri 29 - L-1724 Luxemburg - R.C.S. Luxembourg B 26881

De raad van bestuur (de ‘Raad’) van de bevek naar Luxemburgs recht Argenta-Fund (‘het Fonds’) brengt zijn aandeelhouders op de hoogte van zijn beslissing van 3 september 2020 om over te gaan op een aantal wijzigingen van het prospectus van het Fonds dat sinds 23 juli 2020 geldt (het ‘Prospectus’).

1. Gebruik door alle compartimenten van een benchmark voor risicobeheer 

De Raad heeft besloten om de beschrijving van alle compartimenten van het Fonds te vervolledigen zodat een benchmark kan worden gebruikt uitsluitend in het kader van het risicobeheer voor alle compartimenten van het Fonds.

De compartimenten van het Fonds zullen de prestatie van deze benchmark niet nabootsen.

het compartiment Argenta-Fund Overheidsobligaties gebruikt als referentie voor risicobeheer de benchmark ICE BofA Global Government Index (100%).

de compartimenten Argenta-Fund Wereld Aandelen, Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen, Argenta-Fund Finance Dynamic, Argenta-Fund Lifestyle Dynamic, Argenta-Fund Responsible Utilities, Argenta-Fund Responsible Materials, Argenta-Fund Longer Life Dynamic en Argenta-Fund Global Thematic gebruiken als referentie voor risicobeheer de benchmark MSCI World (100%).

De compartimenten Argenta-Fund Europa Aandelen en Argenta-Fund Europese High Value Aandelen gebruiken als referentie voor risicobeheer de benchmark MSCI Europe (100%).

het compartiment Argenta-Fund Belgische Aandelen gebruikt als referentie voor risicobeheer de benchmark MSCI België (100%).

het compartiment Argenta-Fund Technologie Aandelen gebruikt als referentie voor risicobeheer de benchmark MSCI World Information Technology (100%).

het compartiment Argenta-Fund Farma-chemie Aandelen gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde index met de volgende samenstelling: 75% aandelen uit de gezondheidszorgsector (MSCI World Health Care) en 25% aandelen uit de chemiesector (MSCI World Chemicals).

het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde benchmark met de volgende samenstelling: 75 % aandelen (56,25 % MSCI World + 18,75 % MSCI Europe) en 25 % obligaties (12,5 % ICE BofA ML Global Broad Market + 12,5 % ICE BofA ML EMU Large Cap).

het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensive gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde benchmark met de volgende samenstelling: 40 % aandelen (30 % MSCI World + 10 % MSCI Europe) en 60% obligaties (30 % ICE BofA ML Global Broad Market + 30 % ICE BofA ML EMU Large Cap).

het compartiment Argenta-Fund Longer Life gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde benchmark met de volgende samenstelling: 50% aandelen (MSCI World) en 50% obligaties (25% ICE BofA ML Global Broad Market + 25% ICE BofA ML EMU Large Cap).

het compartiment Argenta-Fund Global Thematic Defensive gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde benchmark met de volgende samenstelling: 50% aandelen (MSCI World) en 50% obligaties (25% ICE BofA ML Global Broad Market + 25% ICE BofA ML EMU Large Cap).

2. Update van de uitsluitingscriteria op basis van de NORGES-lijst 

De Raad heeft besloten tot een update van de uitsluitingscriteria op basis van de NORGES-lijst die gebaseerd is op de uitsluitingsprincipes van het Noorse Ministerie van Financiën en opgesteld is door de Norges Bank. De uitsluitingscriteria staan in verband met de volgende producten en gedragingen:

- Uitsluitingscriteria verbonden aan producten: bedrijven die energie opwekken uit steenkool, tabak produceren, wapens maken en de humanitaire principes schenden door ze te gebruiken, fragmentatiewapens maken of militaire uitrusting verkopen aan bepaalde landen.

- Uitsluitingscriteria verbonden aan gedrag: ondernemingen die een beleid hebben dat in strijd is met de ethiek, schending van mensenrechten met zich meebrengt of ernstige milieuschade veroorzaakt, ernstige corruptie, ernstige schendingen van individuele rechten in oorlogs- of conflictsituaties of andere ernstige schendingen van de fundamentele ethische normen.

Deze update van de uitsluitingscriteria heeft geen enkel gevolg voor het beheer of de samenstelling van de compartimenten van het Fonds.

3. Schrappen van de vermelding van het bedrag van EUR 2.500 minimuminleg die door de Belgische distributeurs kan worden geëist

De Raad heeft besloten om de vermelding van het bedrag van EUR 2.500 minimuminleg die door de Belgische distributeurs kan worden geëist te schrappen, om hun meer flexibiliteit te geven en hun de kans te geven het Fonds zonder bijzondere beperkingen te ontwikkelen.

De aandeelhouders van het Fonds die niet akkoord zouden gaan met de veranderingen onder punt 1 kunnen, in geval van onenigheid, de terugkoop van hun aandelen aanvragen zonder terugkoopkosten of andere kosten behalve eventuele taksen. Dit kan gedurende een periode van een maand vanaf 15/12/2020, dat wil zeggen tot en met 15/01/2021. Aandeelhouders die niet van deze mogelijkheid gebruikgemaakt hebben, zullen na afloop van deze termijn gebonden worden door alle veranderingen waarvan sprake is.

Alle netto inventariswaarden zijn beschikbaar op de site www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het nieuwe ontwerp van prospectus van 15 januari 2021 is gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van het Fonds. Het Prospectus van 23 juli 2020 en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de dienst financiën in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de site www.argenta.be.

De Raad