ARGENTA PORTFOLIO - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN ARGENTA PORTFOLIO

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht - Maatschappelijke zetel: Boulevard du Prince Henri 29 - L-1724 Luxemburg - R.C.S. Luxembourg B 149.912 (het “Fonds”)

Geachte aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van het Fonds (de “Raad”) deelt u hieronder belangrijke informatie mee over uw belegging in ARGENTA PORTFOLIO.

In deze brief willen we u de wijzigingen voorstellen die zijn aangebracht aan de prospectus van het Fonds gedateerd Mei 2021 (de “Prospectus”):

Aanpassing van de prospectus

1. Wijziging van het beleggingsbeleid van de compartimenten van ARGENTA PORTFOLIO (de " Compartimenten ")

De Raad heeft besloten om de prospectus van het Fonds aan te passen om (i) in de specifieke beleggingsbeleiden van de Compartimenten te vermelden dat de Compartimenten kunnen beleggen in deelbewijzen in ICB’s die investeren in door activa gedekte effecten (ABS) en in door hypotheek gedekte effecten (MBS), zonder dat de indirecte blootstelling van elk compartiment in ABS/MBS in totaal meer dan 15 % van de waarde van elk compartiment van ARGENTA PORTFOLIO vertegenwoordigen en (ii) specifieke risicofactoren in verband met dergelijke beleggingen te vermelden, namelijk krediet-, rente- en -liquiditeitsrisico’s (zoals verder beschreven in de Prospectus).

2. Verduidelijking van de communicatiemiddelen van bepaalde -gebeurtenissen in het Fonds die de beleggers aanbelangen

De Raad heeft besloten te verduidelijken dat vanaf de datum van publicatie van dit bericht, alle informatie bestemd voor beleggers voortaan onder hun aandacht zal worden gebracht door een bericht te sturen naar de aandeelhouders die zijn geregistreerd in het register van het Fonds, en door publicatie van het bericht op de websites www.argenta.lu en www.argenta.be.

De Prospectus met de bovenstaande wijzigingen is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds.

Alle netto inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo. De prospectus van 15 februari 2021 en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website www.argenta.be.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

De Raad van bestuur
van ARGENTA PORTFOLIO