ARGENTA PORTFOLIO - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

29, Boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 149.912

De raad van bestuur (de ‘Raad’) van de bevek naar Luxemburgs recht Argenta Portfolio (‘het Fonds’) brengt zijn aandeelhouders op de hoogte van zijn beslissing van 3 september 2020 om over te gaan op een aantal wijzigingen van het prospectus van het Fonds dat sinds 12 maart 2020 geldt (het ‘Prospectus’). 

1. Gebruik door de compartimenten Argenta Portfolio - Very Defensive, Argenta Portfolio - Defensive, Argenta Portfolio - Neutral, Argenta Portfolio - Dynamic van een benchmark voor risicobeheer  

De Raad heeft besloten om de beschrijving van alle compartimenten van het Fonds te vervolledigen zodat een benchmark kan worden gebruikt uitsluitend in het kader van het risicobeheer voor alle compartimenten van het Fonds.

De compartimenten van het Fonds zullen de prestatie van deze benchmark niet nabootsen.

  • het compartiment Argenta Portfolio Very Defensive gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde index met de volgende samenstelling: 10 % aandelen (7,5 % MSCI World + 2,5 % MSCI Europe) en 90 % obligaties (45 % ICE BofA ML Global Broad Market + 45 % ICE BofA ML EMU Large Cap). 
  • het compartiment Argenta Portfolio Defensive gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde index met de volgende samenstelling : 30 % aandelen (22,5 % MSCI World + 7,5 % MSCI Europe) en 70 %  obligaties (35 % ICE BofA ML Global Broad Market + 35 % ICE BofA ML EMU Large Cap). 
  • het compartiment Argenta Portfolio Neutral gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde index met de volgende samenstelling : 50 % aandelen (37,5 % MSCI World + 12,5 % MSCI Europe) en 50 % obligaties (25 % ICE BofA ML Global Broad Market + 25 % ICE BofA ML EMU Large Cap). 
  • - het compartiment Argenta Portfolio Dynamic gebruikt als referentie voor risicobeheer een samengestelde index met de volgende samenstelling : 75 % aandelen (56,25 % MSCI World + 18,75 % MSCI Europe) en 25 % obligaties (12,5 % ICE BofA ML Global Broad Market + 12,5 % ICE BofA ML EMU Large Cap).  

2. Schrappen van de vermelding van het bedrag van EUR 2.500 minimuminleg die door de Belgische distributeurs kan worden geëist

De Raad heeft besloten om de vermelding van het bedrag van EUR 2.500 minimuminleg die door de Belgische distributeurs kan worden geëist te schrappen, om hun meer flexibiliteit te geven en hun de kans te geven het Fonds zonder bijzondere beperkingen te ontwikkelen.

De aandeelhouders van het Fonds die niet akkoord zouden gaan met de veranderingen onder punt 1 kunnen, in geval van onenigheid, de terugkoop van hun aandelen aanvragen zonder terugkoopkosten of andere kosten behalve eventuele taksen. Dit kan gedurende een periode van een maand vanaf 08/12/2020, dat wil zeggen tot en met 08/01/2021. Aandeelhouders die niet van deze mogelijkheid gebruikgemaakt hebben, zullen na afloop van deze termijn gebonden worden door alle veranderingen waarvan sprake is.

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de site www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het nieuwe ontwerp van prospectus van 8 januari 2021 is gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van het Fonds. Het Prospectus van 12 maart 2020 en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de dienst financiën in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website www.argenta.be.

De Raad