Bericht aan de aandeelhouders - Bericht aan de houders van rechten van deelneming

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE’s - Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht – ICBE’s - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Horizon

IN.Flanders Employment Fund

KBC Eco Fund

KBC Equity Fund

KBC Institutional Fund

KBC Master Fund

KBC Multi Interest

KBC Participation

Plato Institutional Index Fund

Sivek

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE’s
Havenlaan 2, 1080 Brussel 

Bericht aan de aandeelhouders 

Pricos Defensive Responsible Investing

Pricos Responsible Investing

Pricos SRI

Openbare gemeenschappelijke beleggingsfondsen
naar Belgisch recht – ICBE’s 
Havenlaan 2, 1080 Brussel 

Bericht aan de houders van rechten van deelneming

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentieel informatiedocument van (welbepaalde compartimenten) van de hierboven vermelde instellingen voor collectieve belegging op 29 februari 2024 zullen worden aangepast. 

Vanaf die datum wijzigt de gehanteerde methodologie voor verantwoord beleggen. Onder andere de doelstellingen op het vlak van ‘minimum percentage van de activa die ecologische en/of sociale kenmerken promoten’, ‘minimum percentage duurzame beleggingen’, ‘minimum percentage duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden’, ‘minimum percentage duurzame beleggingen met een sociale doelstelling’, ‘ESG-risicoscore voor instrumenten uitgegeven door bedrijven’, ‘broeikasgasintensiteitsdoelstelling voor instrumenten uitgegeven door bedrijven’ en sommige ‘andere specifieke doelstellingen’ zullen worden aangepast. Hierbij is het mogelijk dat sommige van de aangepaste doelstellingen als minder ambitieus kunnen worden geïnterpreteerd. Een volledig overzicht van de betrokken (compartimenten van) instellingen voor collectieve belegging en de gewijzigde doelstellingen  vindt u terug op www.kbc.be/documentatie-beleggen.

Daarnaast wijzigt de gehanteerde benchmark voor het compartiment KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing van ‘MSCI All Countries World – Net Return Index’ naar ‘20% MSCI All Countries World Materials – Net Return Index, 55% MSCI All Countries World Industrials – Net Return Index en 25% MSCI All Countries World Financials – Net Return Index’. 

Verder zal in het beleggingsbeleid van KBC Institutional Fund Euro Bonds Responsible Investing verduidelijkt worden dat de activa hoofdzakelijk worden belegd in overheidsobligaties, uitgedrukt in EUR en die een verantwoord karakter hebben. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 26 januari 2024 tot en met 25 februari 2024 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste prospectus, het essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Horizon, IN.Flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Participation, Plato Institutional Index Fund, Sivek

De Raad van Bestuur van de beheervennootschap
van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen