Beschermingsfonds - Bericht betreffende het faillissement van de vennootschap Louis Binard - Dominique Liénart et Cie

Vennootschap Louis Binard - Dominique Liénart et Cie - KBO-nummer 0403.204.353

Op 31 januari 2022 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over de rangregeling tussen de schuldeisers in het faillissement van de vennootschap Louis Binard - Dominique Liénart et Cie met KBO-nummer 0403.204.353. Het arrest (N° C.17.0097.F) bepaalt dat de schuldeisers die gedeeltelijk vergoed werden door het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (FIF), rang innemen boven het FIF, overeenkomstig artikel 1252 oud burgerlijk wetboek. Deze rechterlijke uitspraak geldt, in principe, enkel tussen de partijen in het geding. Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten wenst niettemin iedereen gelijk te behandelen en heeft daarom besloten om de misrekening in de vereffening-verdeling van het faillissement recht te zetten tegenover alle schuldeisers die indertijd slechts gedeeltelijk terugbetaald zijn geweest. 

Hiertoe vraagt het FIF aan de betrokken personen, alsook aan de eventuele rechtsopvolgers, om zich ten laatste op 8 februari 2023 te melden via  protectionfund.treasury@minfin.fed.be.