Antwerpsche Diamantkring - jaarlijkse algemene vergadering

coöperatieve vennootschap - Hoveniersstraat 2 bus 515 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.559 – RPR Antwerpen

De leden aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 30 mei om 10 uur op het adres van de zetel van de vennootschap te Hoveniersstraat 2, 2018 Antwerpen.

Dagorde: 1. Verslag van de laatste Algemene Vergadering.  2. Verslag van de Raad van Bestuur.  3. Verslag van de Controlerende Vennoten. 4. Bespreking van de balans en de winst- en verliesrekening per 31 december 2022 met bestemming van het resultaat en goedkeuring  5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en  Controlerende Vennoten. 6. Bevestiging coöptatie Bestuurders. 7. Benoemingen Federatieve Arbitrale- en Verzoeningsraad 8. Statutaire verkiezingen: gedeeltelijke verkiezingen van de Raad van Bestuur en de Controlerende Vennoten. De stemming zal plaatsvinden in de beurszaal aansluitend aan de algemene vergadering tot 17u. 

Advertentie