Antwerpsche Diamantkring - Jaarlijkse algemene vergadering

coöperatieve vennootschap - Hoveniersstraat 2 bus 515 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.559 – RPR Antwerpen

De leden aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei om 10 uur op het adres van de zetel van de vennootschap te Hoveniersstraat 2, 2018 Antwerpen.

Dagorde: 1. Verslag van de laatste Algemene Vergadering.  2. Verslag van de Raad van Bestuur.  3. Verslag van de Controlerende Vennoten. 4. Bespreking van de balans en de winst- en verliesrekening per 31 december 2023 met bestemming van het resultaat en goedkeuring  5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en  Controlerende Vennoten. 6. Benoemingen Federatieve Arbitrale- en Verzoeningsraad 

Advertentie

De jaarrekening is beschikbaar ter zetel. Aandeelhouders kunnen hiervan ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen.