Asia Honest, naamloze venootschap - Gewone algemene vergadering

Rue de la Persévérance 19, 6061 Charleroi - R.P.M. Charleroi BE 0441.107.104

Het bedrijf Asia honest roept de gewone algemene vergadering bijeen op 2 september 2020 om 11u00 in het hoofdkantoor.

Agenda:

1) Jaarverslag;

2) Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur;

3) Goedkeuring van de jaarrekening, de resultatenrekening en de bijlagen van 31/12/2019;

4) Kwijting aan de beheerders;

5) Diversen.

De volmachten om deel te nemen aan de algemene vergadering zijn beschikbaar in het bedrijf.

Alle informatie betreffende de algemene vergadering kan verkregen worden op het hoofdkantoor van het bedrijf.