BKCP IMMO IT - Buitengewone Algemene Vergadering

Waterloolaan 16, 1000 Brussel - Ond. Nr. : 0403.256.813

De vennoten worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van de cvba BKCP Immo IT op 18 décember 2020 om 11 uur die zal op General Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel plaatsvinden.

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

Advertentie

1. Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap 

2. Verslag van de commissaris met betrekking tot de boekhoudkundige situatie op 31 oktober 2020

3. Voorstel tot ontbinding en opening van de vereffening van de vennootschap

4. Aanstelling van een vereffenaar - Vergoeding

5. Volmachten van de vereffenaar

De vereffenaar zal, zover mogelijk, ervoor zorgen dat de onroerende goederen (bancaire agentschappen) aan de meerderheidsvennoot – met name Beobank – toegekend worden mits de storting van een proportionnele vergoeding aan de andere vennoten 

6. Eind van het mandaat van de bestuurders

7. Kwijting aan de bestuurders

8. Kwijting aan de commissaris

Om met stemrecht te mogen deelnemen aan deze algemene vergadering moeten de coöperanten uiterlijk tegen 13 december 2020 kennis geven van hun intentie per brief gericht aan de secretaris-generaal op het volgende adres: General Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel. 

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen uitsluitend door andere vennoten bij schriftelijke volmacht die de agenda van deze vergadering bevat.

De hogervermelde verslagen worden ter beschikking van de vennoten gesteld op het volgende adres : General Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel.

De Raad van Bestuur