BKCP IMMO IT – in vereffening - Bijeenroepingen

Waterloolaan 16, 1000 Brussel - Ond. Nr. : 0403.256.813

De coöperanten worden uitgenodigd op de Gew. Alg. Vergadering van de cvba BKCP Immo IT op 27 mei 2021 om 11 uur op de maatschappelijke van Beobank NV/SA General Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel.

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1. Verslag van de vereffenaar – 2. Verslag van de commissaris – 3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2020 – 4. Kwijting aan de vereffenaar – 5. Kwijting aan de commissaris

Deelneming aan de Alg. Verg.: om met stemrecht te mogen deelnemen aan deze Alg. Verg. moeten de coöperanten uiterlijk tegen 22 mei 2021 kennis geven van hun intentie om aan deze Alg. Verg. deel te nemen, per brief gericht aan de maatschappelijke van Beobank NV/SA General Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen uitsluitend door andere vennoten bij schriftelijke volmacht die dezelfde voorwaarden moet vervullen.

De Vereffenaar