BORGSTELLINGSKAS BOUWUNIE CVBA - Jaarvergadering op 28/06/2022 om 18.00u, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge.

Maria-Theresialaan 35 - 1800 Vilvoorde - Ondernemingsnummer : 0403.254.239 - HR Brussel 334112

Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Verslag controlerende vennoten.
3. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2021. 4. Bestemming resultaat. 5. Benoeming Bestuurders. 6. Kwijting Bestuurders. 7. Kwijting controlerende vennoten.
8. Diversen. Zich richten tot statuten