BORGSTELLINGSKAS BOUWUNIE CVBA - Jaarvergadering

Maria-Theresialaan 35 - 1800 Vilvoorde - Ondernemingsnummer : 0403.254.239 - HR Brussel 334112

Jaarvergadering op woensdag 14/06/2023 om 18.00u, Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem.   

Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Verslag controlerende vennoten.
3. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2022. 4. Bestemming resultaat. 5. Benoeming Bestuurders. 6. Kwijting Bestuurders. 7. Kwijting controlerende vennoten.
8. Diversen. Zich richten tot statuten

Advertentie